Naslovna Moja Republika Grb i zastava

Grb i zastava

Zastava Republike Srpske

ZASTAVA Republike Srpske je pravougaono polje, proporcija 1 (visina) prema 2 (dužina) sa horizontalno raspoređenim poljima podjednake visine – crveno iznad plavog iznad belog. Sadrži panslavenske boje crvenu plavu i belu. Kao srpska zastava u upotrebi je od 1835. godine. Kao zastava Republike Srpske se počela primenjivati od 9. januara 1992. godine. Svojim izgledom, sasvim je jednaka zastavi Republike Srbije.


 

Amblem Republike Srpske

AMBLEM – Stilizovani inicijali „RS“, crveno-plavo-bela trobojka su u kružnoj sredini amblema uivičenog hrastovim zlatnim lišćem. Na obodu amblema ćirilicom i latinicom napisano Republika Srpska, a na amblemu se nalazi i oslikana kruna Kotromanića.


 

Grb Republike Srpske

GRB Republike Srpske sadrži crveni štit na kojem se nalazi srebreni dvoglavi orao na čijim je grudima štit sa srebrenim krstom. Grb drže dva crvena lava. Na spoljnom ramenu svaki od držača ima kružni zlatom oivičeni štit i to na desnom držaču u plavom polju zlatna otvorena kraljevska kruna sa tri krina u vijencu, a na lijevom u crvenom polju tri srebrne trake. Postament je zlatni ornamentalni troplet.
* Novi grb Republike Srpske još uvijek nije usvojen.