Naslovna Manastiri u Republici Srpskoj

Manastiri u Republici Srpskoj

Manastiri u Republici Srpskoj su kulturno-istorijski spomenici i duhovna središta na teritoriji Republike Srpske. Oni predstavljaju i turističku ponudu Republike Srpske. Manastiri u Republici Srpskoj po svojoj starosti variraju od predosmanskog perioda, pa do modernog doba. Manastiri su kulturno-istorijsko bogatstvo Republike Srpske i kao takvi su pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

 

Spisak manastira u Republici Srpskoj

 


Ugašeni manastiri

  • Manastir Đurđevac, na obroncima planine Kozare, selo Marini, opština Prijedor
  • Manastir Miloševac, (lokalitet Miloševac, Crkvine, Kaluđersko polje), selo Čirkin Polje, opština Prijedor
  • Manastir Karanovac, pored rječice Lubine, između sela Kijevci i Grbavci, opština Gradiška

 

Obnova manastira

Zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je izvršio arheološka iskopavanja, kozervaciju i restauraciju fresko slikarstva, i obnovu Manastira Gomionica (1994-1996). U periodu (1994-1995) je izvršeno arheološko iskopavanje manastira Stuplje. Obnova manastira Ozren je izvršena 2000. godine. Godine 2003. su izvršeni ispitivački radovi na zidnom slikarstvu i oltaru crkve manastira Dobrićevo. U manastiru Dobrun su 2004. vršena arheološka iskopavanja, obnova crkve, kao i konzervacija i restauracija fresko slikarstva manastira Dobrun. U manastiru Papraća i manastiru Lomnica je 2006. izvršena konzervacija fresko slikarstva.

Ostavi poruku