Naslovna Istorija SAO Severoistočna Bosna (1991-1992.)

SAO Severoistočna Bosna (1991-1992.)

SAO Semberija (Srpska autonomna oblast Semberija) ili SAO Sevroistočna Bosna je bila srpska autonomna oblast u SR BiH. Postojala je od 1991-1992, kada se ujedinila sa ostalim srpskim oblastima BiH i oformila Republiku Srpsku. Glavni grad ove oblasti bila je Bijeljina. SAO Semberija je bila poznata i pod nazivom SAO Semberija i Majevica, ili SAO severoistočna Bosna

Ostavi poruku