Naslovna Istorija SAO Bosanska Krajina (1991-1992.)

SAO Bosanska Krajina (1991-1992.)

SAO Bosanska Krajina, (skraćeno od Srpska Autonomna Oblast Bosanska Krajina) je bila srpska autonomna oblast na području SR BiH. Nazivana je još i Autonomna Oblast Krajina. SAO Bosanska Krajina se nalazila u Bosanskoj Krajini, i njen glavni grad je bila Banja Luka. Kasnije, ova oblast je postala deo Republike Srpske.

SAO Bosanska Krajina se formirala u leto i jesen 1991. Njen cilj, kao i cilj ostalih SAO u SR BiH, je bio da okupi predele u kojima većinski žive Srbi, da ih organizuje, i da tako spreči eventualnu nezavisnost BiH.

SAO Bosanska Krajina je stvorena od Zajednice Opština Bosanske Krajine, 16. septembra 1991. godine, sa time što u početku nije uključivala oblasti Cazinske Krajine i opštinePrijedor. Slične stvari su se dešavale u ostalim zajednicama opština u BiH gde su Srbi činili većinu.

Oko 16. septembra 1991., Zajednica Opština Bosanske Krajine postaje Autonomni Region Krajina (ARK), koji se sastojao od sledećih opština: Banja Luka, Bihać-Ripac, Bosanska Dubica,Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Čelinac, Donji Vakuf, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Šipovo i Teslić.24. oktobra 1991. formira se Skupiština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini,, u kome je većinu imala Srpska Demokratska Stranka. Taj sabor, 9. januara 1992. je usvojio deklaraciju kojom proglašavaRepubliku Srpsku Bosnu i Hercegovinu, čime je region Bosanske Krajine postao deo ove novoformirane republike.[1]

Postojali su pokušaji tokom 1991. da se ARK spoji sa SAO Krajinom. 12. septembra ARK zvanično menja ime u SAO Bosanska Krajina.

Ostavi poruku