Čajničko jevanđelje je na restauraciji, te će nakon nje biti vraćeno u BiH i kao restaurirano će biti promovisano građanima.

Kazao je ovo za “Nezavisne” sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čajniču Dragiša Simić reagujući na informacije koje su se pojavile u javnosti da je pomenuto jevanđelje otuđeno iz BiH.

“Ovo su laži i izmišljotine kojima se pokušava uznemiriti javnost. Jevanđelje se trenutno nalazi na restauraciji i po završetku biće organizovana promocija gdje će svi moći da ga vide”, kazao je sveštenik Simić.

Čajničko jevanđelje je nacionalni spomenik BiH i jedini rukopis crkvenoga karaktera koji se čuva na teritoriji BiH.

Da je pomenuto jevanđelje otuđeno, na svojim društvenim mrežama objavila je Erma Ramić-Kunić, naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Ona je istakla da je ovaj rukopis već mjesecima van granica države, a da se pri tom niko ne osvrće na tu činjenicu, niti se pita gdje je.

“Da li je i ko je dao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine? Ko ga je i kada otuđio i sakrio? Ako je rukopis odnesen zbog restauracije, postoji li odluka o tome i datum kada se vraća?”, pitanja su koja je Ramić-Kunićeva postavila.

Kako je dodala, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2013. godine donijela Odluku po kojoj iznošenje nacionalnog spomenika iz države nije dozvoljeno, a izuzetno je dozvoljeno njihovo privremeno iznošenje radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u BiH, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.

“Odobrenje za privremeno iznošenje nacionalnog spomenika iz BiH u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko bude nedvosmisleno utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti nacionalni spomenik”, napisala je ona.

Tom prilikom je i pozvala Komisiju po ovom pitanju oglase.

Faruk Kapidžić, predsjedavajući Komisije je na svojim društvenim mrežama kazao da je Čajničko evanđelje za BiH, a pogotovo za svakog vjernika bilo koje konfesije duhovna i vjerska neprocjenjiva vrijednost.

On je dodao da su dva člana Komisije o ovome obavijestili nadležne organe i institucije, te pozvao iste da odgovore na pitanje da li je, a ako jeste gdje, kada, ko i kako “sakrio” nacionalno blago.

“Ovo jevanđelje je vjerska neprocjenjiva vrijednost, dok za obične hoštaplere je nažalost samo ogromna materijalna procjenjiva vrijednost. Ako se možda neko nekada usudio materijalno procijeniti tu vrijednost onda se taj isti možda nekada usudio i tu vrijednost ‘sakriti’”, poručio je Kapidžić preko svojih društvenih mreža.

Po ovom pitanju oglasili se i Mitropolija dobrobosanska iz koje su poručili da je nedopustivo prisvajanje srpskih dobara u Federaciju BiH.

Oglasili su se, kako kažu zbog neprimjernog i nacional-šovinističkog odnosa bošnjačkog i hrvatskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, te kako kažu, tendencioznog i nacionalističkog nasrtanja određenih bošnjačkih krugova na identitet Čajničkog jevanđelja.

Crkvena opština Čajniče, zahvaljujući činjenici da je nasljednica nekadašnjeg manastira u Čajniču, u svom vlasništvu posjeduje značajna kulturna dobra od kojih su napoznatija čudotvorna ikona “Čajnička Krasnica”, te rukopisno Čajničko jevanđelje.

Kako same crkve, tako i veliki broj pokretne imovine proglašen je kulturnim dobrom BiH. Učinjeno je to 2007. godine saglasnošću, kako vlasnika dobara čajničke Crkvene opštine, tako i davanjem saglasnosti Mitropolije dabrobosanske.

“U slučaju da Komisija BiH ne povuče svoju odluku iz 2013. godine po pitanju kulturnog dobra Crkvene opštine Čajniče, mitropolija dabrobosanska i čajnička Crkvena opština povući će svoje saglasnosti iz 2007. godine o davanju saglasnosti za proglašenje kulturnim dobrom ove crvene opštine i pokrenuće postupak za izlazak iz sporazuma, zaključeno je na stručnom savjetovanju”, poručili su iz Mitropolije.