Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je donijela novu naredbu Glavnom centru za brojanje u Sarajevu kako bi se izvršilo ponovno brojanje glasačkih listića.

“U cilju pravilnog objedinjavanja i utvrđivanja rezultata izbora na biračkim mjestima gdje je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji različit od zbira svih važećih i nevažećih glasačkih listića, kao i na biračkim mjestima gdje su utvrđene nepravilnosti po više osnova, naređuje se Glavnom centru za brojanje da izvrši otvaranje 123 vreće sa glasačkim listićima, izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića, te utvrdi i objedini rezultate izbora sa više od 70 redovnih biračkih mjesta za nivo Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Parlament FBiH, Narodna skupština RS i Skupštine kantona”, navode iz CIK-a BiH i dodaju da će o terminu početka postupanja Glavnog centra za brojanje po današnjoj Naredbi javnost biti blagovremeno informisana.