Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila je prodaju 9.000 komada 7days kroasana s okusom kakaoa i vanilije.

Roba se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponude se dostavljaju prije početka prodaje i moraju sadržavati naziv robe(lot) i ponuđenu cijenu.

Roba se prodaje po lotovima bez obaveze polaganja depozita. Za robu koja je predmet direktne prodaje nije propisana minimalna cijena, ali komisija može odbaciti sve ponude ako se one smatraju neprihvatljivim.

Direktna prodaja robe održaće se sutra sa početkom u 11 časova, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo, a pravo učešća imaju imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Odluke o prodaji carinske robe, odnosno, pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa uz predočavanje ovjerene dokumentacije za obavljanje poslovanja.

“Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje na jedinstveni račun UIO BiH”, navodi se u tekstu oglasa.

UIO je, podsjećamo, u junu ove godine prodavala veće količine krem namaza “Nutella”.