Inflacija u Bosni i Hercegovini, na godišnjem nivou, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u junu je dostigla rekordnih 15, 8 odsto.

Hrana i bezalkoholni napici na godišnjem nivou poskupjeli su za 23,4%, alkoholna pića i duvan za 2,1%, stanovanje i režijski izdaci za

14,1%, a namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 9,1%.

Zdravstvo je skuplje za 1,4%, prevoz 34,5%, komunikacije za 0,8%, rekreacija i kultura za 8,1%, obrazovanje za 0,8%, restorani i hoteli za 9,8% te ostala dobra i usluge za 5,6%.

Prosječni godišnji pad cijena odjeće i obuća dostigao je 5,9%.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH u junu su odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku zabilježile rast nivoa za 1,4%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Na mjesečnom nivou hrana i bezalkoholni napici poskupjeli za 0,5%, a alkoholna pića i duvan za 1,4%, dok su izdaci za stanovanje i režije veći za 2,6%.

Cijene namještaja i kućanskih uređaja veće su za 1,4%, zdravstvo je poskupjelo za 0,2%, prevoz za 4,2%, rekreacija i kultura za 2%, obrazovanje za 0,1%, restorani i hoteli za 1,3% a ostala dobra i usluge za 0,6%.

Pad cijena zabilježen je samo u sektoru odjeće i obuće i to za 2,1 odsto.