Kristijan Šmit danas je nametnuo odluku o finansiranju izbora u BiH, čime je, kako je sam rekao, pravosnažno promijenio jučerašnju odluku Savjeta ministara BiH.

U obraćanju ispred zgrade OHR-a, Šmit je rekao da će CIK BiH dobiti 12,5 miliona KM za održavanje predstojećih izbora 2. oktobra, a taj iznos je, kako kaže, inicijalno određen za pripremu i održavanje izbora kao posebna alokacija.

“Ovim se ne isključuju dalja izdvajanja koja bi mogla biti neophodna za održavanje izbora”, rekao je Šmit.

Savjet ministara BiH juče je usvojio odluku da se za finansiranje opštih izbora odobri 9.728.000 KM od dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pretplatnih sistema.

CIK BiH zahtijeva da se za izbore obezbijedi 12.568.000 KM.