Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH za N1 je govorio o odluci HNS-a i HDZ-a da izađu na izbore bez obzira na izmjene Izbornog zakona, ali je komentarisao i teritorijalno preuređenje BiH koji se nalazi među zaključcima ovog Vijeća rekavši da je i treći entitet zapravo u skladu sa načelima Dejtonskog sporazuma.

Komentarišući današnju odluku HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) da idu zajedno na izbore bez obzira na to da li će doći do izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Ljubić je naglasio da je trenutni Izborni zakon neustavan i da prema tome nema uslova za zakonite, poštene i slobodne izbore.

“S druge strane, pošto mi brinemo o interesima hrvatskog naroda koji nas je birao, dužni smo u bilo kojim okolnostima, pravednim ili ne, da se na ove izbore ide. Stranke će se pripremiti, a predstavnici stranaka su dogovarale načine izlaska na izbore koji se neće razlikovati od prošlih modaliteta. Tamo gdje je hrvatska pozicija ranjiva ići će se zajednički, a ondje gdje su Hrvati većinski strankama je dozvoljeno da koaliraju ili da samostalno izađu. Kada je riječ o Predsjedništvu BiH, svi su se opredijelili da se podrži jedan kandidat. Održavanje izbora po neustavnom Izbornom zakonu jer Hrvati ne mogu birati svoje legitimne predstavnike može samo dodatno produbiti krizu u BiH, a šta dalje može iz toga proisteći ja vam to ne mogu reći”, rekao je Ljubić.

On se takođe osvrnuo na zaključke HNS-a i teritorijalno preuređenje BiH .

“Naravno da je ova država neracionalno organizovana sa četiri nivoa vlasti, 14 Ustava, 14 vlada, 150 ministara i ovoj državi je neophodna nova administrativno-teritorijalna organizacija čak i da nema problema oko legitimnog političkog predstavljanja. Važno je istaći da bilo koji preustroj BiH mora biti vođen načelom konstitutivnosti tri naroda što je Ustavni sud na osnovu apelacije Alije Izetbegovića jasno odlučio. Na osnovu te presude sasvim je legitimno da BiH ima dva, tri ili pet entiteta kao što je legitimno da ne bude niti jedan ako se sva tri konstitutivna naroda slože. Dakle, treći entitet je sasvim u duhu Dejtonskog sporazuma i ne krši njegova načela. Nadam se da se o tome neće morati ni razgovarati, ali ako se nastavi političko nasilje nad Hrvatima, ako se oni izbace iz vlasti i u konačnici ako nema spremnosti da se dogovara da se stvari vrati na legalne ustavne okvire, onda konstitutivni narodi imaju pravo razmišljati o rješenjima koji će osigurati opstojnost naroda na ovom prostoru”, rekao je.

Ljubić je proteklih dana dospio u fokus javnosti zbog istupa na HRT-u kada je citirao jednu narodnu izreku: “Oj Turčine za nevolju kume i ti Vlaše lažni pobratime”, a što su mu mnogi zamjerili.

“Jako sam razočaran da je iko iz ove metafore vezane za poslovicu staru nekoliko stotina godina mogao izvući bilo šta loše. Neka oprosti svako ko je tako reagovao, ali to meni govori o gluposti ili lošim namjerama. Ta metafora je imala za cilj da kaže da se ljudi dogovaraju iz dobre volje i ljute nevolje zapravo”, poručio je Ljubić.