Mladi u Republici Srpskoj danas se ne odlučuju za osnivanje porodice, jer ili nemaju posao ili su na radnom mjestu koje je loše plaćeno. Zbog toga ne mogu ni samostalno riješiti svoje stambeno pitanje. Da li je onda čudno što radije odlaze iz zemlje nego što prihvataju da ostanu ovdje – pod ovakvim uslovima?

Povlaštene kamate, krediti, bespovratna sredstva

Treba nam aktivna pronatalitetna politika kojom bi što prije promijenili postojeće stanje. Nadležne institucije moraju osmisliti mjere koje će stimulisati naročito mlade bračne parove i porodice sa troje i više djece da se odluče za ostanak. Jedna bi mogla biti povlaštena kamate za stambene kredite. Dio sredstava za kreditiranje ili za rješavanje stambenog pitanja izdvajala bi i lokalna samouprava. Naročito ako se mladi parovi odluče da nasele napušteno seosko domaćinstvo u Semberiji.

Pozitivna diskriminacija – šta je to?

Postoje i drugi načini pozitive diskriminacije ove kategorije stanovništva poput besplatnih vrtića, obezbjeđenja besplatnih udžbenika ili besplatnog školovanja djece na fakultetima. Danas prosječna cijena smještaja u vrtićima u Republici Srpskoj iznosi 185 KM, što je značajan iznos i za porodice sa jednim djetetom, a kamoli za višečlanu porodicu.

Zavisno od broja djece se mogu uvesti i progresivni ,,dječiji dohoci“, periodične novčane pomoći, povećati porodiljske naknade za nezaposlene majke, obezbijediti sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu i za majku i za dijete.

Možemo obezbijediti i povoljnije cijene za određene proizvode za djecu, fleksibilnije radno vrijeme za majke sa djecom do određene dobi djeteta, povlastice za razne kulturne i sportske događaje.

Mi smo ,,Pokret za mladu Bijeljinu“

Ovo su samo neke od mjera koje bi doprinijele stimulisanju rađanja čime bi se stvorili i bolji uslove za život svih u našem gradu i Srpskoj. Naš glavni cilj mora biti da nam se djeca rađaju, da ovdje i ostaju i opstaju.

Da nas bude više, da budemo mlado društvo. Da nam dvorišta, kuće i stanovi ponovo budu prepuni dječijeg smijeha i ljubavi. Da Bijeljina voli punim SRCEM.

Ostavi poruku