Закон о допуни Закона о заштити становништа од заразних болести ступио је данас на снагу данас, а њиме је дефинисана могућност забране рада правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга у Републици Српској, који не спроводе мјере заштите.

Инспекторат Републике Српске саопштио је да се забрана рада први пут изриче на период од седам дана, а да се у случају да правно лице или предузетник понови неправилност, забрана изриче у трајању од 15 дана.

У Инспекторату појашњавају да је дато овлаштење надлежним инспекторима да правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга забране рад ако утврде да се у објекту у којем се обављају дјелатности не спроводе заштитне мјере прописане актима надлежних органа у складу са законом, а чији циљ је спречавање и сузбијање заразних болести.

– Заштитне мјере односе се на физичку дистанцу, окупљање у групама већим од прописаних и ограничено радно вријеме – наглашава се у саопштењу.

Из Инспектората апелују на пословне субјекте да свој рад прилагоде тренутној ситуацији, да се придржавају прописаних заштитних мјера и да превенцију ставе на прво мјесто.

– Циљ инспекције није кажњавање, забрана рада, нити репресија, нарочито имајући у виду отежану економску ситуацију због ограничења у раду пословних субјеката. Мање пропусте отклањамо изрицањем управних мјера, али тежи прекршаји се неће толерисати. Заштита јавног здравља је апсолутни приоритет у односу на интересе појединаца – наглашавају у Инспекторату.

Посматрано генерално, наводе у Инспекторату, може се констатовати да су привредни субјекти у протеклом периоду показали одговорност и да се придржавају прописаних превентивних мјера, али да неповољна епидемиолошка слика у Српској, ипак, указује на чињеницу да појединци нису довољно озбиљно схватили тренутну ситуацију.

Из Инспектората још једном позивају привредне субјекте да се придржавају прописаних мјера и да се не излажу ризику изрицања мјере забране рада.

Ostavi poruku