Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini planski opstruišu rješavanje pitanja više od 3.800 nestalih Srba na području Hrvatske, BiH i Kosova i Metohije, što je više od jedne trećine od ukupnog broja nestalih lica.

– Suštinski razlog opstrukcije jeste činjenica da bi rješavanjem pitanja nestalih Srba bile dovedene u pitanje brutalne laži o srpskoj agresiji na Hrvatsku i BiH, ugnjetavnju Albanaca na Kosovu i Metohiji devedesetih godina i krivici Srbije za ratove na prostoru bivše Jugoslavije – navodi Linta u pisanoj izjavi povodom Međunarodnog dana nestalih lica.

Linta smatra da je tragična činjenica da navedene brutalne laži podržavaju skoro tri decenije zapadni centri moći.

Zbog toga je, kako navodi, važno da Srbija pokrene političku, pravnu i diplomatsku borbu u međunarodnoj zajednici za istinu o karakteru ratova devedesetih godina i masovnom stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

Linta smatra da Srbija treba da učini sve da se daleko jače čuje glas o srpskim žrtava u UN, SAD, EU i drugih važnim svjetskim centrima i da ne dozvoljava da se prećutkuju, umanjuju i negiraju srpske žrtve.

On ističe da je za rješavanje pitanja nestalih Srba izuzetno značajno uspostavljanje jedinstvene evidencije srpskih žrtava stradalih na prostoru bivše Jugoslavije i insistiranje na obilježavanju svih stratišta gdje su ubijani i mučeni Srbi.

Linta ukazuje da je važno da se donese zakon o prinudno nestalim licima, kao i da je potreban aktivniji rad nadležnih organa na prikupljanju podataka radi procesuiranja ratnih zločina nad srpskim žrtvama, kao i objavljivanje publikacija na strane jezike kako bi se omogućilo širenje istine o srpskim žrtvama u međunarodnoj zajednici.

– Posebno je značajno za rješavanje pitanja nestalih Srba da /srpsko/ Tužilašto za ratne zločine konačno počne da pokreće istrage i podiže optužnice protiv svih pripadnika hrvatskih, muslimanskih i albanskih vojnih i paravojnih formacija koji su počinili zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima – istakao je Linta.

On dodaje da je potrebno osnovati i Kancelariju za rješavanje problema procesuiranih Srba za ratne zločine, čiji bi zadatak bio da stručno i finansijski pomaže Srbe protiv kojih etnički motivisana pravosuđa u Zagrebu i Sarajevu vode montirane sudske procese za ratne zločine.

Ostavi poruku