Službi za poslove sa strancima od početka godine do 5. jula prijavljen je 8.081 nezakoniti migrant, a 7.424 iskazalo je namjeru za podnošenje azila, dok je 686 podnijelo zahtjev za azil, navodi se u Informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH i preduzetim aktivnostima.

U informaciji, koju je danas usvojio Savjet ministara BiH, navodi se da je Granična policija BiH od 28. juna do 5. jula evidentirala 723 nezakonita migranta, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno bi trebali biti prebačeni u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja, uz međunarodnu pomoć u obezbjeđivanju hrane i zdravstvene zaštite.

Na sjednici Savjeta ministara BiH naglašena je neophodnost provođenja svih prioriteta iz Akcionog plana hitnih mjera, uz dosljedno poštivanje zakona BiH o azilu i strancima.

Operativni štab za pitanje migracija BiH pripremiće za narednu sjednicu Savjeta ministara BiH zaključke i odgovarajuće odluke kako bi buduće aktivnosti bile usmjerene na dalje jačanje granice prema Srbiji i Crnoj Gori, uz povećanje broja policajaca, dalje sprečavanje nelegalnih prelaza i pojačane akcije nadležnih organa u vezi sa suzbijanjem krijumčarenja migrantima.

Ministar inostranih poslova BiH razgovaraće sa kolegama iz Srbije i Crne Gore o modalitetima jačanja saradnje u oblasti migracija.

Evropska komisija najavila je izdvajanje šest miliona evra iz alokacije za državni program IPA 2018 za BiH za finansiranje pomoći BiH u pogledu migracija, navodi se u Informaciji Direkcije za evropske integracije o odgovoru Evropske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći EU BiH u vezi sa migrantskom krizom, koju je Savjet ministara BiH primio k znanju.

Evropska komisija je predložila fokusiranje podrške na tri oblasti – unapređenje identifikacije i registracije migranata, te njihov adekvatni smještaj, posebno u područjima u blizini Sarajeva i u USK, i nastavak pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, zdravstvena zaštita, neprehrambeni proizvodi, bezbjednost.

Treća oblast odnosi se na podršku Graničnoj policiji BiH za unapređenje kapaciteta za graničnu kontrolu i nadzor.

Predložena podrška bila bi realizovana kroz Program posebnih mjera i po hitnom postupku.

Ostavi poruku