Okružno tužilaštvo u Banjaluci utvrdilo je da David Dragičević nije otet, zarobljen, niti zlostavljan jer za to ne postoji nijedna indicija, osnov sumnje, niti dokaz, a smrt je nastupila utapanjem u rijeci Crkvena, navodi se u saopštenju koje je potpisao glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir.

U saopštenju se navodi da se ovakav zaključak zasniva nalazu vještaka medicinske struke iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično.

„Ovo činjenično stanje u suprotnosti je sa tvrdnjama oštećenog oca i dijela javnosti koja stalno potencira da je lice oteto i držano u zarobljeništvu, a onda likvidirano“, navodi se u saopštenju koje je potpisao Lepir.

Iz tužilaštva napominju da je u dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza utvrđeno i da Davida Dragičevića nije pretukla šipkama i palicama veća grupa ljudi, kako, takođe, tvrde oštećeni i dio javnosti.

U saopštenju se dodaje da ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na Davidovom tijelu pronađene samo lake tjelesne povrede, bez bilo kakvih lomova.

„U tijelu Davida Dragičevića pronađeno je prisustvo 1,58 promila alkohola prema nalazu KTC Banjaluka, a prema nalazu Vojnomedicinske akademije /VMA/ iz Beograda 130 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu“, navode iz Okružnog tužilaštva.

Na osnovu nalaza vještaka medicinske struke Željka Karana, Ivice Milosavljevića i tima vještaka iz Zagreba utvrđeno je da je do utopljenja došlo upravo 18. marta i da je tijelo bilo u vodi do 24. marta kada je pronađeno u Crkveni.

Na osnovu izvještaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize koju je izvršilo Odjeljenje za toksikološku hemiju Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu uvrđeno je da u krvi i urinu Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo droge. U izvještaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog.

U saopštenju se navodi da je David Dragičević zadobio lake tjelesne povrede na prednjoj strani tijela, a da nije imao nijednu povredu na leđima.

Prema mišljenju vještaka medicinske struke, povrede su mogle nastati padom tijela niz teren koji je popločan kamenom, a to je upravo lijeva strana korita rijeke Crkvena. Ljekari dozvoljavaju mogućnost da su povrede na usnama, krvni podliv desne šake i potkoljenice mogli nastati od udaraca.

Ljekari su isključili mogućnost da je tijelo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, navodeći da se to dogodilo upravo padom i klizanjem niz strminu, odnosno kameni dio obale.

„Sa velikim stepenom vjerovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića u toku noći iz grada ka mjestu gdje se dogodio kritični događaj“, navodi se u saopštenju.

Na osnovu rezultata do sada sprovedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je 18. marta oko 4.00 časa u Banjaluci u Ulici Velibora Janjetovića Janje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih dva ili tri za sada nepoznata izvršioca i da je tom prilikom David Dragičević, plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu Crkvene visine oko 4,5 metra u nabujalu rijeku ili su ga izvršioci gurnuli sa obale, navode iz Okružnog tužilaštva.

„Ubrzo nakon dospijeća u vodu kod oštećenog je nastupila smrt usljed utapanja, a tijelo je 24. marta pronađeno u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u Vrbas“, dodaje se u saopštenju.

Iz Okružnog tužilaštva u Banjaluci poručili su da nastavljaju istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi sa naredbom o sprovođenju istrage.

Prilikom donošenja tužilačke odluke-naredbe o sprovođenju istrage iskazana je potpuna saglasnost svih tužilaca uključenih u radu na ovom predmetu, navodi se u saopštenju.

Lepir navodi da su on i postupajući tužilac dobili mejlom u dva navrata prijeteće poruke koje su dostavili Republičkom tužilaštvu-Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, na provjere i istragu.

„Iz svih dešavanja u javnosti vidljivo je da tužilaštvo radi pod velikim pritiskom. Pojedni mediji i grupe građana u javnosti iznose neistine u vezi sa ovim događajem s ciljem da se kriminalizuju državne institucije i to prvenstveno Tužilaštvo i MUP Republike Srpske. Određene grupacije time žele da postignu svoj politički rejting pred izbore“, navodi Lepir.

On kaže da je kao glavni tužilac u više navrata primao na razgovor oštećenog oca Davida Dragičevića i njegova dva advokata, jer je uobičajeno u praksi da oštećeni sarađuju sa tužilaštvom kao organom krivičnog gonjenja.

„Međutim, oni protiv nas tužilaca i drugih radnika MUP-a Srpske podnose krivične prijave i u javnosti nas kvalifikuju kao saučesnike u ubistvu, što ne možemo da razumijemo“, navodi Lepir.

Lepir podsjeća da je zbog velikog uznemirenja javnosti, osim postupajućeg tužioca koji radi na ovom predmetu, odredio još jednog tužioca, a glavni republički tužilac odredio je i dva republička tužioca koji, u skladu sa Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske, nadziru i pomažu u radu ovim tužiocima.

„U rad na ovom predmetu uključen sam i ja kao glavni tužilac, ali i moj prvi zamjenik“, navodi Lepir.

Svi dokazi koji su prikupljeni od ovlaštenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i koji su dostavljeni uz izvještaj su zakoniti i pribavljenu su u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a rad na ovom predmetu odvija se timski, dodaje se u saopštenju.

Nakon pristizanja nalaza vještaka medicinske struke iz Zagreba o povredama i načinu povređivanja Davida Dragičevića, tužilaštvo je došlo u poziciju da donese tužilačku odluku, kažu u Okružnom tužilaštvu Banjaluka.

Ostavi poruku