Savjet ministara BiH na jučerašnjoj sjednici nije razmatrao prijedlog revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, iako su ga dan ranije usaglasili i njegovo usvajanje podržali učesnici strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH kojem je prisustvovala i visoka funkcionerka Evropske komisije Ženeviv Ruiz Kalavere.

Usvajanje revidirane strategije uslov je za procesuiranje preostalih predmeta ratnih zločina među kojima je i značajan broj najvećih u kojima su mahom žrtve bili Srbi.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša izjavio je da Savjet ministara nije razmatrao prijedlog strategije jer je ministarka za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac predložila da bude odgođeno uvrštavanje tog dokumenta na dnevni red.

– Učinila je to bez posebnog obrazloženja. I direktorica za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Ženeviv Ruiz Kalavere je jasno istakla da je vrlo važno usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ali je ta tačka skinuta sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara. Nadam se da će strategija biti usvojena na narednoj sjednici Savjeta ministara – rekao je Grubeša.

On je podsjetio da je Kalavere i u obraćanju javnosti konstantno naglašavala da je za napredak BiH na evropskom putu prioritet vladavina prava.

– I zbog toga je bilo očekivano da strategija bude usvojena. Vrlo je indikativno da neki ministri koji se deklarativno zalažu za evropski put BiH ovako bitne stvari stavljaju sa strane i ne dopuštaju da se o njima raspravlja. Ako imaju neke nedoumice i primjedbe prema određenim pitanjima, to je trebalo staviti na dnevni red i o tome raspravljati. Ostali ministri nisu glasali o prijedlogu, niti su tražili dodatna obrazloženja zahtjeva ministra za ljudska prava i izbjeglice – rekao je Grubeša.

Ministar pravde RS Anton Kasipović istakao je da je odluka Savjeta ministara BiH da sa dnevnog reda sjednice bez ikakvog obrazloženja bude skinuta revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina vrlo loša i da je taj stav neshvatljiv.

– Dugo i predano je rađeno na strategiji i usaglašavana je do detalja. Riječ je o dokumentu koji ne trpi odgađanje. Očigledno je na sceni nastojanje da bude zadržana loša praksa retroaktivne primjene Krivičnog zakona BiH. To je loša odluka jer je riječ o stručnom i usaglašenom dokumentu. Nedopustivo je da se sa procesuiranjem vrlo složenih predmeta ratnih zločina odugovlači, da svjedoci umiru. Zbog ovakvog odnosa ne čudi što mnoge žrtve gube povjerenje u Tužilaštvo i Sud BiH – rekao je Kasipović.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić ocijenio je da je očekivano da Bošnjacima nije stalo da strategija bude usvojena i da se što više odugovlači sa suđenjima i istragama ratnih zločina.

– Očigledno je riječ o instruisanom potezu jer je činjenica da je ovaj dokument skinut sa dnevnog reda na inicijativu ministra iz reda bošnjačkog naroda. Namjere su očigledne jer je to učinio ministar koji nema veze sa ovim resorom i to dokazuje da je riječ o političkom potezu. Evropska komisija je insistirala da strategija bude usvojena i biće žalosno ako izostane reakcija međunarodne zajednice na ovakve poteze Bošnjaka koji očigledno ne žele vladavinu prava u BiH – rekao je Kojić.

Prvobitnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina bilo je predviđeno da svi predmeti budu okončani ove godine. Revidiranom strategijom predviđeno je da taj posao bude završen do 2023. godine. Planirano je da najsloženiji predmeti budu ostavljeni u Tužilaštvu i Sudu BiH, a da manje složeni budu ustupljeni nižim nivoima u pravosuđu.

Mektić ljut na medije

Savjet ministara BiH razmatrao je i informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH usljed povećanog priliva migranata.

Ministar bezbjednosti Dragan Mektić odbio je da da izjavu za medije navodeći da Radio-televizija RS i Alternativna televizija ne prenesu ono što on kaže i da zloupotrijebe njegove konferencije za medije.

Pravobranilaštvo BiH je zaduženo da intenzivira aktivnosti na zaštiti imovine BiH u Hrvatskoj i Srbiji, a Josip Grubeša je rekao da je od hrvatskog ministra za državnu imovinu dobio odgovor da neće biti otuđivanja imovine. Usvojena je i odluka o povlačenju treće tranše iz proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 73,63 miliona KM.

Zatvor

Savjet ministara BiH zadužio je Upravni odbor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera da preduzme aktivnosti s ciljem hitnog okončanja postupka tehničkog prijema objekta i hitnog stavljanja novoizgrađenog zatvora u funkciju.

Josip Grubeša je rekao da su grube procjene da BiH zbog toga što zatvor nije pušten u funkciju mjesečno gubi 530.000 KM i da se osam mjeseci čeka na njegovo stavljanje u funkciju. Problem je nastao jer je opština Istočna Ilidža u posljednji čas za pet puta povećala naknadu za tehnički prijem.

Ostavi poruku