U privatnom sektoru u Bijeljini uposlena su 14.082 radnika, što je više od 65 odsto ukupnog broja zaposlenih u gradu, navodi se u informaciji Odjeljenja za privredu koja će danas biti razmatrana u Skupštini grada.

U strukturi zaposlenih najveće učešće od 26,68 imaju radnici u oblasti trgovine, u prerađivačkoj industriji 17,56, u javnoj upravi 8,51 odsto, obrazovanju osam odsto, u zdravstvu 6,69 radnika.

Procenat zaposlenih u informacijama i komunikacijama je 2,51 odsto.

Na osnovu podataka Poreske uprave Republike Srpske, zaključno sa 30. aprilom, na području Bijeljine zaposleno je 22.509 lica, od kojih je 19.249 zaposleno kod pravnih lica i 3.260 samostalnih preduzetnika i zaposlenih kod njih.

U informaciji se navode i podaci Republičkog zavoda za statistiku iz prošle godine da je među zaposlenima 9.590 žena, kao i da je broj zaposlenih u 2017. godini povećan za 717 lica u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnom broju zaposlenih u Republici Srpskoj učešće zaposlenih u Bijeljini je 8,25 odsto.

Povećanje broja zaposlenih ostvareno je u skoro svim sektorima, osim građevinarstva, djelatnostima informacija i komunikacija, te zanemarljivo smanjenje u rudarstvu, elektrosektoru i poslovanju nekretninama.

Prema stepenu stručnog obrazovanja, najveći broj zaposlenih je srednjeg nivoa obrazovanja 48,2 odsto, sa visokom stručnom spremom među zaposlenima u Bijeljini su 24,3 odsto radnika.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske-Biro Bijeljina, na kraju prošle godine prijavljeno je 11.120 nezaposlenih lica koji aktivno traže posao.

Visina prosječne mjesečne neto plate u Bijeljini je 772 KM i u prethodnih šest godina niža je od prosjeka na nivou Republike Srpske.

Ostavi poruku