У приватном сектору у Бијељини упослена су 14.082 радника, што је више од 65 одсто укупног броја запослених у граду, наводи се у информацији Одјељења за привреду која ће данас бити разматрана у Скупштини града.

У структури запослених највеће учешће од 26,68 имају радници у области трговине, у прерађивачкој индустрији 17,56, у јавној управи 8,51 одсто, образовању осам одсто, у здравству 6,69 радника.

Проценат запослених у информацијама и комуникацијама је 2,51 одсто.

На основу података Пореске управе Републике Српске, закључно са 30. априлом, на подручју Бијељине запослено је 22.509 лица, од којих је 19.249 запослено код правних лица и 3.260 самосталних предузетника и запослених код њих.

У информацији се наводе и подаци Републичког завода за статистику из прошле године да је међу запосленима 9.590 жена, као и да је број запослених у 2017. години повећан за 717 лица у односу на претходну годину.

У укупном броју запослених у Републици Српској учешће запослених у Бијељини је 8,25 одсто.

Повећање броја запослених остварено је у скоро свим секторима, осим грађевинарства, дјелатностима информација и комуникација, те занемарљиво смањење у рударству, електросектору и пословању некретнинама.

Према степену стручног образовања, највећи број запослених је средњег нивоа образовања 48,2 одсто, са високом стручном спремом међу запосленима у Бијељини су 24,3 одсто радника.

Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске-Биро Бијељина, на крају прошле године пријављено је 11.120 незапослених лица који активно траже посао.

Висина просјечне мјесечне нето плате у Бијељини је 772 КМ и у претходних шест година нижа је од просјека на нивоу Републике Српске.

Ostavi poruku