Isplata materinskog i dodatka na djecu u Republici Srpskoj za juni počeće u četvrtak, 5. jula, a dan kasnije i isplata prava na pomoć za opremu novorođenčeta i pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Za redovnu isplatu prava iz Zakona o dječijoj zaštiti za juni je obezbijeđeno 1.330.056 KM za dodatak za 23.753 djece, odnosno 16.653 korisnika roditelja.

Za materinski dodatak /prema prethodnom zakonu/ obezbijeđeno je 72.310 KM, u iznosu 70 KM po djetetu, za 1.028 djece, odnosno 1.004 majke porodilje.

Za materinski dodatak u iznosu 405 KM po majci porodilji ukupno je obezbijeđeno 859.410 KM za ukupno 2.122 majke.

Za pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete obezbijeđeno je 68.400 KM za 111 majki/porodilja, odnosno 99 trećerođene i 20 četvrtorođene djece.

Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta ima 669 majki porodilja, odnosno 689 djece, za što je obezbijeđeno 172.250 KM.

Prioritet u isplati prava i dalje će imati korisnici prava dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta i prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete, uvažavajući materijalni status porodica korisnika koji ostvaruju ova prava, kao i poslodavci iz realnog sektora na refundaciju naknade plate.

Korisnici dodatka na djecu koji do sada nisu obnovili dokumentaciju to mogu učiniti i u narednom periodu kod nadležnih centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne i dječije zaštite gdje imaju prebivalište.

Ostavi poruku