Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, koji bi trebalo da bude usvojen po hitnom postupku. Donošenje ovog zakona neophodno je s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao 31. decembra 2016. godine.

Do kraja 2016. godine, kada je po važećem zakonu istekao rok za predaju zahtjeva za legalizaciju, lokalnim zajednicama podneseno je 46.000 zahtjeva, ali je procjena da na terenu postoji više od 80.000 nelegalno izgrađenih objekata.

Zato je bilo neophodno da se novim propisima, onima koji zahtjeve nisu podnijeli, omogući nastavak legalizacije.

„Na inicijativu porodica poginulih boraca, RVI , izbjeglog i raseljenog stanovništa prema ministarstvu je bilo nekoliko prijedloga da ovu oblast nastavimo, da preostale objekte koje nisu uspjeli legalizovati iz objektivnih ili subjektivnih razloga, da budu dio procesa legalizacije, ponovo ih stavimo na dnevni red i uputimo prema parlamentu“, rekla je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Srpske.

Među lokalnim zajednicama koje prednjače u broju nelagalno izgrađenih objekata je grad Bijeljina.

Podsjećamo da je prvi zakonski rok bio do kraja 2013. godine, a zatim i drugi rok poslije tri godine.

U oba roka, gradskoj adminstarciji podneseno je oko 4.000 zahtjeva za legalizaciju, ali je na terenu znatno drugačija slika, naročito u izbjegličkim naseljima.

Za pokretanje postupka legalizacije bilo je dovoljno da se podnese dokaz o vlasništvu objekta, a da ostalu dokumentaciju stranka dostavi u roku od mjesec dana. Ispostavlja se da je više od polovine graditelja iskoristilo zahtjev samo zbog priključaka struje i vode, pa je lokalna administracija, još prošle godine, odustala od rješavnja ovih zahtjeva.

„Mi bi više od pola, oko 2.000 postupaka trebalo da obustavimo, jer građani nisu ispoštovali ono što treba da urade – nisu pribavili dokumentaciju, sve to pravdajući teškom ekonomskom situacijom i nemogućnošću da pribave dokumentaciju“, kaže Miladin Rakić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Bijeljina.

Okolnost da nijedan objekat u Semberiji nije bez struje i vode, upućuje na to da su, i pored zakonskih preprepreka, nelegalno izgrađeni objekti uredno snabdjeveni i strujom i vodom. Mnogi od njih su komercijalnog, a ne socijalnog karaktera, pa je za očekivati da će novi zakon u ovoj oblasti uvesti mnogo više reda.

Ostavi poruku