На руководним мјестима у Обавјештајно-безбједносној агенцији /ОБА/ БиХ запослено је близу 50 одсто Бошњака, 26 одсто Срба и 24 одсто Хрвата, наводи се у Специјалном извјештају о националној и полној структури запослених у полицијско-безбједносним агенцијама у БиХ, који је израдила институција Омбудсмана за људска права БиХ.

У овој агенцији, у којој запослени немају статус државних службеника, намјештеника нити полицијских службеника, према националној структури руководних радника на дан 30. септембар 2017. године било је 49,32 одсто Бошњака, 26,02 Срба и 24,66 одсто Хрвата.

У Граничној полицији БиХ од укупно 14 државних и полицијских службеника на руководним мјестима седморо је Бошњака, четири Србина и три Хрвата.

Према овом извјештају, у Агенцији за полицијску подршку два руководиоца су Бошњаци, те по један Србин и Хрват, у Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ на руководећем мјесту је један Србин, те по два Бошњака и Хрвата, док су у Регулаторној агенцији за радијацију и нуклеарну безбједност БиХ два руководиоца Бошњаци и по један Србин и Хрват.

У Служби за послове са странцима и Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова на руководећим мјестима налази се подједнак број Срба, Бошњака и Хрвата, а у Агенцији за форензичка испитивања и вјештачења троје руководилаца су Срби, два Бошњаци, док Хрвата нема.

Агенција за истраге и заштиту БиХ има највећи број руководних радника – 52, од који су 23 Срби, 18 Бошњаци и 11 Хрвати.

Ostavi poruku