Udruženje građana „Centar za promociju i razvoj informacionog društva – Impact“, Bijeljina u saradnji sa Udruženjem žena sa invaliditetom „IMPULS“ Bijeljina, počinje realizaciju projekta „Turizam u Bijeljini – pogled iz online svijeta“.

Grad Bijeljina ima značajnu turističku ponudu, ali ipak, samo dio turističkih potencijala i turističkih manifestacija ima značajniju vidljivost u online svijetu. Projekat „Turizam u Bijeljini – pogled iz online svijeta“, de omoguditi bolju promociju turističkih destinacija i manifestacija i afirmisati domadu radinost žena putem Interneta. Kao rezultat projekta nastade online reportaže sa fotografijama i video prilozi koji de biti objavljeni u posebnoj sekciji Internet portala „Bijeljina Danas“.

“Osim kreiranja i promocije članaka o turističkim potencijalima Bijeljine, osobe iz ciljnih grupa upoznade se sa načinima i dobrim praksama online promocije i mogudnostima predstavljanja svojih usluga i proizvoda širokom Internet auditorijumu. Ovo je inovativan pristup promociji koji de na najbolji način predstaviti Grad Bijeljinu kao važnu turističku destinaciju, posebno mlađim generacijama kojima je „lakše pridi“ kroz online kanale, nego korišdenjem tradicionalnih medija”, rekla je Sanja Đurid, menadžer projekta.

Projekat „Turizam u Bijeljini – pogled iz online svijeta“ sufinansira Grad Bijeljina, a realizuje se u
okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
U sklopu projektnih aktivnosti, koje su počele 1. aprila, održani su sastanci sa partnerskom organizacijom – Udruženjem žena sa invaliditetom „IMPULS“ i saradnicima iz Turističke organizacije Bijeljina.

„Projekat je od velikog značaja za članice Udruženja koje se bave nekom od kudnih radinosti jer de veliki broj ljudi biti u prilici da se upozna sa njihovim radom, a one de stedi nova znanja i iskustva vezana za promociju u online okruženju, prvenstveno putem društvenih mreža, što de im omoguditi da pospješe prodaju proizvoda“, naglasila je Tanja Milinkovid, izvršni direktor IMPULS-a.

Radosav Đokid, direktor Turističke organizacije, prilikom susreta rekao je da je ovo dobar način promocije turizma Grada Bijeljine.

„Članci i video prilozi, koji de biti objavljeni i promovisani na internetu, doprinijede da se veliki broj ljudi regionu, a i šire, upozna sa turističkom ponudom našeg grada. Vjerujemo da de projekat povedati posjedenost manifestacija koje organizujemo“, rekao je direktor Turističke organizacije Bijeljine.

Krajem septembra planirano je održavanje završne večeri u galeriji Centra za kulturu, kada de biti predstavljeni rezultati realizacije projekta “Turizam u Bijeljini – pogled iz online svijeta”. O datumu I vremenu održavanja mediji de biti naknadno obaviješteni.

Ostavi poruku