Влада Републике Српске дала је сагласност на план утрошка 100.000 КМ за заштиту потрошача републичком Министарству трговине и туризма у овој години.

Ова средства намијењена су за суфинансирања режијских и материјалних трошкова рада удружења за заштиту потрошача која су уписана у евиденцију која се води у Министарству трговине и туризма, на основу Правилника о облику, садржају и начину вођења евиденције удружења за заштиту потрошача, наводи се у одлуци Владе Републике Српске.

Дио ових средстава биће утрошен за суфинансирање материјалних и режијских трошкова удружења за заштиту потрошача, у износу од 500 КМ мјесечно, за ову годину, док ће се преостали износ утрошити за финансирање пројеката, на основу конкурса, према процедури прописаној Правилником о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача, наводи се у овој недавно донесеној одлуци.

Ostavi poruku