Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na plan utroška 100.000 KM za zaštitu potrošača republičkom Ministarstvu trgovine i turizma u ovoj godini.

Ova sredstva namijenjena su za sufinansiranja režijskih i materijalnih troškova rada udruženja za zaštitu potrošača koja su upisana u evidenciju koja se vodi u Ministarstvu trgovine i turizma, na osnovu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača, navodi se u odluci Vlade Republike Srpske.

Dio ovih sredstava biće utrošen za sufinansiranje materijalnih i režijskih troškova udruženja za zaštitu potrošača, u iznosu od 500 KM mjesečno, za ovu godinu, dok će se preostali iznos utrošiti za finansiranje projekata, na osnovu konkursa, prema proceduri propisanoj Pravilnikom o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača, navodi se u ovoj nedavno donesenoj odluci.

Ostavi poruku