Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da iz budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za ovu godinu bude izdvojeno 300.000 KM za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština iz sredstava budžeta Republike Srpske.

Prijedlogom pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za ovu godinu, jedinicama lokalne samouprave sredstva se odobravaju bespovratno i predložen je njihov maksimalan iznos do 30.000 KM po jednom projektu, navodi se u Informaciji o prijedlogu ovog pravilnika koju je ranije usvojila Vlada Republike Srpske.

U ovoj informaciji se podsjeća da su, odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, Ministarstvu uprave i lokalne samouoprave stavljena na raspolaganje sredstva u iznosu od 2,3 miliona KM u okviru budžetske pozicije „transferi nerazvijenim opštinama“.

Cilj sufinansiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovih sredstava jeste dopuna njihovih vlastitih izvora finansiranja projekata u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija, domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Prijedlogom pravilnika definisano je da se finansijska sredstva jedinicama lokalne samouprave dodjeljuju prioritetno za realizaciju projekata iz oblasti proizvodnje i izvoza, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture.

Ova sredstva dodjeljuju se za zdravstvenu zaštitu stanovništva i pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, brigu o mladima, za obrazovanje, sport, kulturu i njegovanje kulturno-istorijske baštine i pomoć u izgradnji vjerskih objekata, civilnu zaštitu stanovništva i zaštitu ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i turizam i druge oblasti koje su od značaja za lokalni razvoj, dodaje se u ovoj informaciji.

Ostavi poruku