Влада Републике Српске дала је сагласност да из буџета Министарства управе и локалне самоуправе за ову годину буде издвојено 300.000 КМ за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина из средстава буџета Републике Српске.

Приједлогом правилника о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској за ову годину, јединицама локалне самоуправе средства се одобравају бесповратно и предложен је њихов максималан износ до 30.000 КМ по једном пројекту, наводи се у Информацији о приједлогу овог правилника коју је раније усвојила Влада Републике Српске.

У овој информацији се подсјећа да су, одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2018. годину, Министарству управе и локалне самоуоправе стављена на располагање средства у износу од 2,3 милиона КМ у оквиру буџетске позиције „трансфери неразвијеним општинама“.

Циљ суфинансирања пројеката јединица локалне самоуправе из ових средстава јесте допуна њихових властитих извора финансирања пројеката у процесу одобрених финансијских средстава код домаћих и међународних организација, домаћих и страних инвестиционих фондова који финансирају пројекте јединица локалне самоуправе.

Приједлогом правилника дефинисано је да се финансијска средства јединицама локалне самоуправе додјељују приоритетно за реализацију пројеката из области производње и извоза, пољопривредне производње и руралног развоја, заштите животне средине, изградње нових, реконструкције и одржавања постојећих објеката комуналне инфраструктуре.

Ова средства додјељују се за здравствену заштиту становништва и помоћ социјално угроженом становништву, бригу о младима, за образовање, спорт, културу и његовање културно-историјске баштине и помоћ у изградњи вјерских објеката, цивилну заштиту становништва и заштиту људи и материјалних добара од природних и других несрећа, као и туризам и друге области које су од значаја за локални развој, додаје се у овој информацији.

Ostavi poruku