Funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH po načelu rotacije, od danas preuzima bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović.

Ova rotacija odvija se svakih osam mjeseci na osnovu Ustava BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH.

Ostavi poruku