Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2017. godinu, prema kojem je za njegovu realizaciju u tom periodu izdvojeno 7.484.787 KM.

„Ova sredstva iskorištena su kao namjenska, za direktnu pomoć povratnicima, izbjeglim i raseljenim licima, te za isplatu ličnih primanja, materijalnih troškova i nabavku opreme“, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću nakon sjednice.

Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji, da bi se vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost omogućilo izdavanje oružnog lista i nakon isteka predviđenog roka.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji sadržan je u činjenici da je veliki broj vlasnika oružja za ličnu bezbjednost podnio zahtjev za izdavanje oružnog lista i nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista koji je bio 30. juna 2017. godine.

„I dalje postoji veliki broj građana koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, ali su na više načina iskazali interesovanje i namjeru da zadrže oružje, odnosno da dobiju novu mogućnost za zamjenu oružnog lista bez utvrđivanja prekršajne odgovornosti“, saopšteno je iz Biro Vlade za odnose s javnošću nakon današnje sjednice.

Vlada Republike Srpske ocijenila je na današnjoj sjednici da su nedopustive bilo kakve korekcije u „Programu ekonomskih reformi BiH za period 2018–2020. godina“, koji je prethodno usaglašen na svim nivoima vlasti u BiH.

„U slučaju činjenja bilo kakvih korekcija u dokumentu `Program ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020. godina` smatra se da on ne predstavlja zajednički dokument svih nivoa vlasti u BiH, već samo i isključivo dokument jednog nivoa vlasti“, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Razmatrajući informaciju o aktivnostima koje se na nivou BiH sprovode u vezi sa izradom programa ekonomskih reformi BiH, Vlada Srpske ocijenila je nedopustivim pokušaje Savjeta ministara da iz procesa buduće izrade programa isključi entitete jer se na taj način djeluje protivustavno, te čini ogromna pravna, politička i ekonomska šteta Srpskoj i BiH.

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Početni registar poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske.
Registar predstavlja pregled svih pojedinačnih vrsta poreskih i neporeskih davanja, koja predstavljaju poreski sistem Srpske, a utvrđena su pozitivnim poreskim propisima Srpske.

Početni Registar vodi Ministarastvo finansija, a objavljuje se na internet stranici tog ministarstva.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o prodaji bilansnih viškova električne energije u 2017. godini, prema kojoj je ukupno isporučena količina od 736.949 megavat-časova električne energije i ostvaren prihod od 59.584.823 KM, uz prosječnu cijenu od 80,85 KM po megavat-času.

Količina električne energije koja je isporučena po sprovedenim postupcima na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou iznosila je 125.760 megavat-časova, pri čemu je ostvaren prihod od 10.529.988 KM, a prosječno ostvarena cijena od 83,73 KM po megavat-času.

Ostavi poruku