Predsjednik Generalne skupštine UN Miroslav Lajčak izjavio je da su bonska ovlaštenja oduvijek generisala različita mišljenja i nerijetka slobodna tumačenja i da ona ne mogu odrediti sudbinu BiH.

„Jasno je da ona ne mogu odrediti sudbinu BiH, ali mogu biti faktor uspješnog sprovođenja reformi. Na tim linijama smatram da fokus ne treba da bude na ovlaštenjima visokog predstavnika, već na reformskim procesima i budućnosti zemlje“, rekao je Lajčak, nekadašnji visoki predstavnik u BiH, za „Nezavisne novine“.

Prema njegovim rječima, u konačnom, bonska ovlaštenja treba posmatrati kao dio mandata i ingerencije koje se mogu koristiti s ciljem zaštite interesa građana BiH, a koja reflektuje odgovornost međunarodne zajednice prema državi.

Lajčak smatra da usklađivanje izbornog zakonodavstva mora biti prioritet na agendi političkih lidera, da se na tome se mora ubrzano raditi jer je ostalo malo vremena, te izrazio nadu da će mudrost političkih lidera u BiH i evropsko opredjeljenje prevladati unutarpolitičke nesuglasice.

„Računica je jasna, neusklađivanje izbornog zakonodavstva dovešće do političke krize sa dalekosežnim posljedicama i dodatnim udaljavanjem BiH od sticanja statusa kandidata“, dodao je Lajčak.

Lajčak je naveo da se u razgovorima sa političkim liderima zemalja zapadnog Balkana uvjerio u njihovu motivisanost i spremnost da se uhvate u koštac sa reformskim izazovima da bi stvorili uslove za podizanje kvaliteta života njihovih građana i iskoračili ka EU.

„Upravo je to dobitna formula za region, ali i za sve nas, time dobija Evropa i oni koji će poslije nastaviti da obogaćuju njenu baštinu“, istakao je Lajčak.

Govoreći o Strategiji Evropske komisije za zapadni Balkan, on je rekao da se njome posebno ukazuje na potrebu jačanja vladavine prava, ali i regionalnog partnerstva, povjerenja i pomirenja, te ekonomskog razvoja.

„Čini mi se da pozitivan momentum, koji je evidentno prisutan, vlade zemalja regiona treba da iskoriste u smislu predanijeg angažmana, u sprezi sa svim segmentima društva, za ispunjavanje obaveza i zadataka iz evropske agende. Rokovi predviđeni strategijom nisu obavezujući, ali su podsticaj reformama, uz jasno predočena očekivanja od Brisela“, dodao je Lajčak.

Ostavi poruku