Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da nije prekoračio ovlaštenja pooštravanjem procedure za dobijanje sertifikata o porijeklu voća i povrća iz BiH koje se izvozi u Rusiju.

„O tome sam posebno vodio računa i istrajaću, kako bi stotinama i hiljadama porodica u BiH omogućio da što prije počnu da izvoze voće i povrće u Rusiju“, rekao je Šarović novinarima u Sarajevu.

On je pojasnio da onaj ko želi da izvozi u Rusiju, mora da se identifikuje da li je prozvođač ili samo izvoznik, koji mora da prijavi proizvođača.

Prema njegovim riječima, proizvođač mora da dokaže koliki su mu zasadi voća ili povrća i koliki je godišnji prinos, odnosno mora da dokaže da je to njegovo.

„Kada je riječ o obrascu o porijeklu iz BiH, potrebno je i da prilikom svake isporuke priloži kartice vlasitih knjigovodstva, kojima se vidi stanje zaliha, da li je izvoznik ili kooperant“, dodao je Šarovoć.

On je naveo da je, prema novim pravilima, potrebno da inspektor bude prisutan prilikom utovara prizvoda za Rusiju, a ne kao što je bilo do sada, da se sertifikati za izvoz dodjeljuju na osnovu izjave.

„Tu su i druge stvari koje će omogućiti jasniju i kvalitetniju kontrolu, čime će se suziti prostor manipulantima i prevarantima, te onima koji trče za brzim zaradom. Ovo će pomoći i BiH i proizvođačima da u kontinuitetu vrše isporuku svojih proizvoda u Rusiju“, istakao je Šarović.

On nije mogao da kaže koliko su proizvođači voća i povrća iz BiH izgubili zabranom izvoza u Rusiju, ali je dodao da je taj izvoz na mjesečnom nivou tri ili četiri miliona KM.

Pooštrenim procedurama, koje su na snazi od nedjelje, 11. marta, stekli su se uslovi za pregovore o ukidanju zabrane izvoza u Rusiju.

Sertifikat „Form a“ od sada će izdavati Spoljnotrgovinska komora BiH, poštujući stroge procedure koje je naredio Šarović, čijom primjenom će biti sužen prostor za zloupotrebe ovog dokumenta, pa će u izvoznom poslu sa Rusijom ostati samo ozbiljni proizvođači i izvoznici.

Ostavi poruku