LPG Gas Bottles. LPG plant
Закон о акцизама и правилник о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, који су почели с примјеном 1. фебруара, створили су огромне проблеме увозницима и дистрибутерима пропан-бутана и аутоплина.

Цистерне су данима на терминалима, а многи дистрибутери не желе продавати плин јер се боје да ће прекршити закон. Наиме, како би продали плин који ће потрошач користити за, на примјер, гријање или кување, увознику или дистрибутеру се на терет ставља потенцијална кривична одговорност ако купац плин искористи за покретање возила.

‘Закон је одредио да се од 1. фебруара приликом увоза пропан-бутана, који се на тржишту планира продавати за опскрбу моторних возила, плаћа трошарина у износу од 0,40 КМ по килограму. То не би било спорно да пратећи правилник није одредио да се приликом увоза пропан-бутана који није намијењен продаји за опскрбу моторних возила мора попунити изјава којом увозник под пуном казненом и материјалном одговорношћу изјављује да ће тако увезен пропан-бутан, необрађен, ослобођен трошарине, продавати искључиво корисницима који тај плин неће користити у аутомобилима.

Због те ставке, увозници су ограничени јер увезени плин у цистернама не могу продавати компанијама које се баве пуњењем пропан-бутана у боце. Правилником је одређено и то да је терет доказивања утрошка плина на увознику, чиме би увозник требало да одреди за шта ће купац користити пропан-бутан. Међутим, највећи проблем је легитимација грађана приликом дистрибуције пропан-бутана у боцама.

Дистрибутери најављују да су то само неки од проблема који су настали у два дана, али да ће викенд донијети додатне проблеме и потешкоће у пословању дистрибутера пропан-бутана.

Ostavi poruku