Izmjenama Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina biće predviđeno da slučajevi koji postoje u Tužilaštvu BiH protiv visokih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika budu prioritetni u procesuiranju, a biće propisane i kazne za one koji ne budu ispunili predviđene rokove.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i član radne grupe za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina Milorad Kojić kazao je da je do sada usaglašen veliki dio tog dokumenta.

Postojeća strategija usvojena je 2008. godine, a njen glavni cilj bilo je procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina. To nije ispunjeno, a s obzirom na to da je taj rok istekao prije više od dvije godine, Ministarstvo pravde BiH je na osnovu odluke Savjeta ministara imenovalo radnu grupu.

Kojić je rekao da su definisali kriterijume za ocjenu složenosti predmeta i da su oni postavljeni tako da će značajan dio manje složenih slučajeva biti ustupljen entitetima na procesuiranje, što do sada nije bio slučaj. Na taj način Tužilaštvo BiH će biti rasterećeno i dobiti priliku da radi na najsloženijim predmetima.

– Od oko 500 predmeta koji se trenutno nalaze u Tužilaštvu BiH, prema procjenama, najmanje 200 manje složenih biće ustupljeno entitetima, dok će najsloženiji predmeti ratnih zločina koji ostanu u Tužilaštvu BiH biti prioritetni za rješavanje. Predmeti sa najvećim posljedicama protiv lica koja su obavljala visoke političke, vojne ili policijske pozicije imaće prioritet u procesuiranju u odnosu na druge koji ostanu u Tužilaštvu BiH – pojasnio je Kojić.

U većini slučajeva je riječ o predmetima u kojima su žrtve Srbi i koji godinama leže u ladicama poput slučajeva „Dobrovoljačka ulica“, „Tuzlanska kolona“, „Kazani“, „Kravica“ i drugi.

Kojić naglašava da je važno što je radna grupa uspjela da se dogovori da bude uveden sistem nadzora i sistem kažnjavanja za nesprovođenje strateških ciljeva i mjera, te preporuka i uputstava nadzornog tijela.

– Za nesprovođenje smjernica i uputstava nadzornog tijela predviđena je disciplinska mjera, što znači da će nadzorno tijelo u kojem će biti dva predstavnika iz Srpske moći za nesprovođenje strateških ciljeva i mjera podnijeti prijavu disciplinskom tužiocu protiv postupajućih tužilaca ili glavnog tužioca Tužilaštva BiH. U prethodnoj strategiji nije bio uspostavljen sistem kažnjavanja, zbog čega smo dolazili u situaciju da nesprovođenje strateških ciljeva nije podrazumijevalo nikakve konsekvence po one koji nisu sprovodili strategiju, a najviše iz Tužilaštva i Suda BiH – pojasnio je Kojić i dodao da će strategija moći ići na usvajanje u Parlament BiH nakon što vlade entiteta i Brčko distrikta dostave pozitivno mišljenje na dokument.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša potvrdio je da je izrada izmijenjene strategije pri kraju.

– Nadam se da će ona dati rezultate. Predmeti ratnih zločina, pogotovo oni najsloženiji moraju se prioritetno rješavati. Nadam se da će prosljeđivanjem manje složenih predmeta na entitetska tužilaštva biti ubrzana realizacija strategije i rješavanje najsloženijih predmeta – istakao je Grubeša.

Predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović istakao je da Srpska i njena udruženja proistekla iz rata traže da budu sankcionisani oni koji godinama ne rješavaju predmete ratnih zločina počinjenih nad Srbima.

– Treba što prije napraviti analizu predmeta koji se nalaze u Tužilaštvu BiH i što hitnije ih rješavati jer vrijeme neumitno teče. Uslov da se strategija sprovodi je uvođenje odgovornosti za one koji je ne budu sprovodili. Ako toga ne bude bilo, i ova strategija će postati farsa i mrtvo slovo na papiru – rekao je Mitrović.

Predsjednica Udruženja žena žrtava rata RS Božica Živković-Rajilić rekla je da će tek kada vidi rezultate vjerovati u novu strategiju.

– Imali smo i do sada Strategiju, ali se nije radilo na njenom sprovođenju niti su rokovi poštovani pa su najveći ratni zločinci koji su počinili zločine nad Srbima ostali neprocesuirani. Rezultati koje su postigli su nula – rekla je ona i dodala da bez propisanih rigoroznih kazni za one koji ne budu radili, koji ucjenjuju svjedoke i prijete im, ništa neće biti promijenjeno.

Kontrola

Josip Grubeša istakao je da će članovi radne grupe koji su radili na izradi izmjena i dopuna ove strategije biti članovi nadzornog tijela koje će pratiti njenu realizaciju.

U radnu grupu imenovani su predstavnici ministarstava pravde BiH, RS i FBiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Ministarstva bezbjednosti BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Ostavi poruku