Kosovsko ministarstvo pravde je uputilo odgovor Ministarstvu pravde Srbije u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića.

Kako se navodi u saopštenju MPS, Odjeljenje za teška krivična djela Osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici izrazilo je spremnost da beogradskom Tužilaštvu za organizovani kriminal pruži sve podatke sa kojima bude raspolagalo kako bi se na koordinirani način sprovela istraga povodom ubistva Ivanovića i kako bi se što prije otkrili počinioci tog krivičnog djela.

Odgovor kosovskog ministarstva je dostavljen preko Euleksa, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde Srbije.

Takođe, u odgovoru se navodi da će izvještaj sa uviđaja, kao i ostali prikupljeni podaci, biti hitno dostavljeni Tužilaštvu za organizovani kriminal nakon što isti budu sačinjeni.

Pored toga, Tužilaštvu za organizovani kriminal je upućen i zahtjev za pravnu saradnju povodom pružanja informacija u vezi sa zapaljenim vozilom koje je otkrila istražna jedinica Osnovnog tužilaštva u Mitrovici.

Kako se navodi, Ministarstvo pravde će navedeni zahtjev proslijediti Tužilaštvu za organizovani kriminal na dalje postupanje.

Tužilaštvo: Dobili smo zahtjev za saradnju sa tužilaštvom iz KM

Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo je da je dobilo zahtjev Osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici za uzajamnu pravnu pomoć u cilju provjere određenih podataka i okolnosti koje mogu biti od značaja za dalje vođenje istrage u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, saopšteno je iz tuzilaštva.

Ovaj zahtjev se odnosi na pružanje informacija u vezi zapaljenog vozila koje je otkrila istražna jedinica Osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici nakon ubistva Ivanovića, a za koje se sumnja da su koristili počinioci u trenutku izvršenja krivičnog djela.

Tužilaštvo za organziovani kriminal je ukazalo i da mu je preko misije Euleks i Ministarstva pravde Srbije dostavljen i akt Osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici, kojim izražena spremnost da mu pruži sve podatke i informacije kojima će raspolagati, kako bi se koordinirano sprovela istraga u krivičnom postupku i otkrilo pocinilac krivičnog djela.

Tužilaštvo za organzivani kriminal je nakon ubistva Ivanovića istog dana pokrenulo predistražni postupak i dalo naloge BIA i MUP-u da prikupe potrebne informacije i obaviještenja povodom krivičnog djela terorizam a u pravcu rasvjetljavanja Ivanovićevog ubistva.

Ostavi poruku