Grad Bijeljina nije imao ovlašćenje da, svojim odlukama, uvodi naknadu za neobezbjeđena parking mjesta, odlučio je Ustavni sud Republike Srpske.

Uprkos protivljenju opozicije, ova odluka je u različitim formama bila na snazi deset godina. Procjenjuje se da je za to vrijeme u gradskom budžetu ostvareno više od milion maraka neosnovanog prihoda, koji nije ni namjenski trošen, a da će vraćanje tog novca investitorima, uz kamate i sudske troškove, Bijeljinu koštati dvostuko više.

Gradska skupština u Bijeljini u više navrata je glasanjem mijenjala zakone na šta nema pravo.To je jasno rekao i Ustavni sud Republike Srpske osporivši odluku po kojoj su investitori bili dužni da plaćaju nedostajuća parking mjesta prilikom izgradnje objekata i to po cijeni od 10.000 maraka u prvoj i 7.000 u drugoj gradskoj zoni .Neki od njih su već tužili grad.

– Oni su po osnovu svog prava tužili opštinu i evo u prvom naletu su dobili više od 600.000 KM sudskih presuda u njihovu korist , a sigurno će taj iznos biti u narednom periodu još mnogo veći, kaže Vaso Arsenović, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina

Ustavni sud Republike Srpske ranije je stavio van snage sličnu odluku, a neustavnom je proglašeno i više odluka o regulacionim planovima u Bijeljini. U međuvremenu je njihova primjena stvorila urbanistički haos.

– Ta naplata uopšte nije rješavala problem parkiranja. Ona je upravo doprinosila da taj problem parkiranja bude još veći, ništa ni lokalna zajendica , osim budžeta koji se popunjavao sa tim sredstvima koja nisu bila mala, to su već milionska sredstva, oni su ta sredstva ubirali, a da ništa nisu uradili da se riješi problem parkiranja bar u zoni centra, napominje Savo Bojanović, advokat.

Na području grada pripremljeno je zemljište za izgradnju samo jedne višeetažne garaže, ali radovi još nisu počeli.

– Mi kao grad smo našom planskom dokumentacijom predvidjeli nekoliko lokacija sada i za javne garaže i parkirališta i već smo krenuli intenzivno, znači nadležno odjeljenje je krenulo u rješavanje imovinskih odnosa za parking garažu koja se nalazi na uglu ulica Nikole Tesle i 27. marta, poručio je Miladin Rakić, načelnik Odjeljenja za urbanizam Grada Bijeljina.

Zakon o uređenju prostora i građenju sa podzakonskim aktima propisuje sve prateće sadržaje koji se moraju obezbijediti prilikom gradnje, ali je promjenom ovih propisa u praksi, građanima Bijeljine koji nemaju ni dovoljno parkinga, ni igrališta za djecu ni zelenih površina , nanesena trajna šteta .

Ostavi poruku