Đorđo Stanišić iz Doboja napisao je pjesmu povodom Dana Republike Srpske, a njegova unuka Maja Banović poslala nam je njegove stihove.

Tamo gdje se pjeva

od Vardara pa do Triglava

zagrljena Drinom, Savom,

Sanom i Vrbasom

rođena je Republika naša.

Tu se igra, tu se pjesme ore

Od Kozare pa do Fruške Gore.

Izlivena sa vrhovima plavim

mirno plovi moja Bosna

prema rijeci Savi.

A u srcu kao gorska vila

Ozren gora, Trebava i

prelijepa Posavina.

Okićena kao grudi djevojačke

dvije božanske lijepotice

bijela Jahorina i zelena Romanija.

Kao razigrani vodopadi

zaliveni i opijeni vinom

cvijetaju i rastu Bileća,

Nevesinje i prelijepo Trebinje.

A na Drini, dva su grada

koje spaja viječna kamena

Gromada.

Ko rumena zora

Krajina se budi,

ulicama cvijetnim

vatromet je boja.

Procvijetali božuri crveni,

jorgovani plavi

i tulipani bijeli.

Na sve strane manastrirska

zvona zvone,

slobodarske vatre gore,

Od Kastela pa do Svete Gore.

Počivajte u miru

izginula braćo.

Republika Srpska,

srećno će da živi

i viječno da sija

na grobovima vašim.

Ostavi poruku