Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ у својим складиштима чува одузету робу вриједну 12,74 милиона марака, а у процедуру ће ускоро бити упућена одлука која ће омогућити да дио заплијењених ствари буде дониран.

Подаци из Управе показују да је међу робом и она која је правоснажно одузета и чија је вриједност 7,84 милиона КМ и која чека правну основу за расподјелу.

У УИО су потврдили да је готов нацрт одлуке о процедурама и критеријумима за донирање робе која је одузета, заплијењена или уступљена Управи, али додају да они нису надлежни да одреде крајњег корисника. Због тога је Савјету министара достављен приједлог за одржавање састанка представника УИО и Савјета министара БиХ на којем би покушали пронаћи рјешење за донирање робе.

– Према одлуци, корисницима које одреди Савјет министара БиХ била би донирана роба која је правоснажно одузета, заплијењена или уступљена Управи, а није продата на јавним аукцијама и директној продаји, а за коју корисници покажу интересовање – казао је начелник Одјељења за комуникације УИО Ратко Ковачевић.

Управа, појаснио је Ковачевић, након правоснажне судске одлуке која одлучује о судбини привремено одузете робе, исту продаје, уништава или уступа, у зависности од одлуке суда, а не може утицати на дужину трајања судског поступка у којем се одлучује о судбини привремено одузете робе.

– Када је у питању лако кварљива роба (стока, воће, поврће, свјеже цвијеће и слично), продаја креће одмах након наредбе суда или другог акта о продаји, с циљем спречавања пропадања – казао је Ковачевић.

Дио планова УИО у вези са одузетом робом почетком мјесеца је био пред члановима Комисије за спољну трговину и царине у Представничком дому Парламента БиХ. У информацији је било наведено да је дом предложио да Савјет министара БиХ у сарадњи са Управом, најдуже у року од шест мјесеци, изради правилник о располагању одузетом робом. Одговор из Управе, на тај ранији закључак Представничког дома, био је да је у току израда одлуке о процедурама и критеријумима за донирање робе која је одузета, заплијењена или уступљена УИО и да је њено доношење увршћено у годишњи програм рада Управе за 2018. годину.

Чланови комисије су, након расправе, информацију вратили Управи на дораду и затражили да у року од три мјесеца буду достављени нови одговори.

Предсједавајући Комисије Шемсудин Мехмедовић (СДА) упозорио је да због непостојања правилника дио производа, међу којима је и храна, пропада или се уништава, а некоме би добро дошли.

На пропадање робе у УИО и немогућност њеног донирања упозорила је још прије четири године Канцеларија за ревизију институција БиХ у ревизији учинка „Управљање робом одузетом у царинским поступцима“. У извјештају је наведено да до тада, а од када је основан УИО, није спроведен ниједан поступак донирања одузете робе у потпуности, те да Управа не може сама да дефинише и спроведе тај процес.

Возила

Велики проблем годинама представљају одузета возила, која су пропала у складиштима УИО. У Управи су казали да су Савјету министара доставили нацрт закључка којим би било ријешено питање правоснажно одузетих возила, а која не испуњавају услове за стављање у слободан промет.

Ostavi poruku