Босна и Херцеговина је земља која убједљиво држи високо мјесто када је ријеч о развијености бирократског апарата. Компликован политички систем састављен од неколико нивоа власти направио је и компликоване бирократске скраћенице које нису познате већини становника.

Близу 64 одсто домаћег бруто производа годишње се троши на финансирање гломазног јавног сектора који се састоји од једне државне, двије ентитеске и десет кантоналних влада од којих свака има своје органе законодавне власти, односно парламенте и скупштине.

Буџетски новац често иде ка адресама које већина грађана заправо не познаје по функцији, имену, а камоли по скраћеници. Такође, грађани су понекад суочени са непознатим скраћеницама приликом попуњавања forмулара у којима се оне углавном и налазе, па упетљани апарат постаје додатно компликован због посла „дешифровања“.

PARCO, IDDEEA, SIPA, IPR, BHDCA, BHMAC, HEA, FSA

Бројни државни субјекти званичне скраћенице прилагодили су искључиво енглеском језику попут Уреда координатора за реforму јавне управе (PARCO-The Public Administration Reform in BiH Coordinators Office), Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA-Agency for identification documents, registers and data exchange), Државна агенције за истраге и заштиту (SIPA- Stahe Investigation and Protection Agency) и Институт за интелектуално власништво БиХ (IPR-The Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina).

Ту су и Дирекција за цивилно зракопловство БиХ (BHDCA-The Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation), Центар за уклањање мина у БиХ (BHMAC-Bosnia and Herzegovina Mine Action Center), Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета (HEA-Agency for Development of Higer Education and Quality Accurance) и Агенција за сигурност хране (FSA- Food Safty of Bosnia and Herzegovina).

АСКВА, АДА, АДС, АДУРС, АКАЗ, АЛМ, АННТ, АОД и АЗО 

Најпознатија од наведених скраћеница је свакако АДС. Ријеч је о скраћеници за називе Агенције за државну службу БиХ (АДСБиХ) и Агенције за државну службу ФБиХ (АДСФБиХ). Агенција за државну управу РС-а користи скраћеницу АДУРС.

Остале скраћенице за које већина становника БиХ никада није чула јесу АСКВА (Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске), АДА (Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине), АКАЗ (Агенција за квалитет и акредитацију у здравству у ФБиХ), АЛМ (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине), АННТ (Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине), АОД (Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине) и АЗО (Агенција за осигурање у БиХ).

АРЗ, АРС, АПИК, АЗЛП… 

Онима који прате политичка дешавања у БиХ углавном су познате скраћенице назива органа извршне и законодавне власти попут напримјер Министарства иностраних послова (МИПБиХ) или Парламентарне скупштине (ПСБиХ).

Међутим, више је оних скраћеница које познају само бирократи попут РАП (Агенција за поштански промет Босне и Херцеговине), АПОСО (Агенција за предшколско, основно и средње образовање), АПФ (Агенција за приватизацију ФБиХ), АРЗ (Агенција за рад и запошљавање БиХ), АРС (Агенција за равноправност сполова Босне и Херцеговине), АЗЛП (Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини), АПИК (Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције), ЦЕСТФБиХ (Центра за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине) и ЦЕСТРС (Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС).

РУЦЗРС, ФХМЗБиХ, ФЗМИОПИО, РХМЗ…

У компликованим скраћеницама не одстоје никаква разлика између различитих нивоа власти у БиХ. Односно, бирократски називи компликовани су људима без обзира у кјој административно територијалној једини БиХ живјели.

Упркос томе што је Дирекција за економско планирање БиХ изнимно важна агенција у смислу планирања развојне политике државе, ријетко ко је чуо скраћеницу овог државног субјекта, а она гласи ДЕП.

Од компикованих скраћеница још издвајамо ФУЦЗ (Федерална управа цивилне заштите), РУЦЗРС (Републичке управе цивилне заштите), ФГУ (Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове), ФХМЗБиХ (Федерални метеоролошки завод), РХМЗ (Републички хидрометеоролошки завод) ФЗМИОПИО (Федерални завод за мировинско/пензијско инвалидско осигурање) и ФЗЗПР (Федерални завод за програмирање развоја).

РАК, БАС, МЕТ, БАТА, КОМВП…

Једна од најпознатијих скраћеница у бх. друштву свакако је скраћеница назива Регулаторне агенције за комуникације (РАК), али и скраћени назив Управе за индиректно опорезивање (УИО).

Но, да ли сте чули за ОЗП (Институције омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ). БАТА (Институт за акредитирање БиХ), МЕТ (Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине), БАС (Институт за стандардизацију Босна и Херцеговина), КОМВП (Комисија за вриједносне папире ФБиХ) или ОДСЗФБиХ (Одбор државне службе за жалбе ФБиХ)?

Ostavi poruku