Zakon kojim bi većini zatvorenika bila smanjena kazna trebalo bi uskoro da se nađe na sjednici Vlade RS, a narednog mjeseca i pred poslanicima Narodne skupštine, gdje već ima podršku za usvajanje.

U Ministarstvu pravde RS potvrdili su da će se novi zakon o amnestiji uskoro naći na sjednici Vlade.

– Njegovom primjenom biće rasterećeni zatvorski kapaciteti u RS i ostvarene uštede. Najvažniji je argument da će zakon biti koncipiran u skladu sa evropskim zatvorskim pravilima, a to je i društveno odgovoran čin koji će stimulativno uticati i na osuđena lica i njihovo ponašanje – kazali su u Ministarstvu pravde.

Na potrebu da u RS bude usvojen zakon o amnestiji ukazano je u junu na sastanku šefova poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini RS, predstavnika Ministarstva pravde i institucije Ombusmana za ljudska prava BiH. Tada je naglašeno da je posljednji put amnestija sprovedena prije 12 godina i da treba jasno definisati ko zaslužuje oprost dijela kazne uz posebnu pažnju o žrtvama. Učesnici sastanka saglasili su se da bi ovim zakonom trebalo precizno utvrditi koja osuđena lica nemaju pravo na amnestiju poput osuđenih za najteža krivična djela kao što su silovanje, obljuba nad nemoćnim licima, polno nasilje nad djetetom, zloupotreba službenog položaja i proizvodnja i trgovina drogom i na najduže zatvorske kazne od 30 do 40 godina.

Inicijativa za donošenje zakona o amnestiji potekla je poslije posjete članova Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine RS kazneno-popravnim zavodima. Predsjedavajući tog odbora Slobodan Protić kaže da su posjetili zatvore u Foči, Banjaluci, Zenici i Mostaru i da su se uvjerili da dio problema sa kojima se suočava cijelo društvo proističe iz činjenice da zakon o amnestiji nije donesen 12 godina.

– Zbog toga smo pokrenuli inicijativu za donošenje zakona o amnestiji. Jedini poslanički klub koji je do sada imao primjedbu na radnu verziju zakona je SDS koji je imao rezervu prema amnestiranju osuđenih za privredni kriminal. Očekujem da ćemo taj zakon imati na sjednici Narodne skupštine u decembru – rekao je Protić, koji je šef poslaničkog kluba SP-a.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Radovan Višković izjavio je da će njegovi članovi učiniti sve da bi Srpska uskoro imala zakon o amnestiji kojim bi bilo omogućeno licima koja su odslužila dvije trećine zatvorske kazne da budu pomilovana ili oslobođena.

– To ne bi bilo ništa novo što nema u zakonodavstvu zemalja u okruženju i EU. U evropskim državama naši građani, koji su osuđeni zbog ratnih zločina, imaju pravo da nakon odslužene dvije trećine kazne budu pomilovani ili oslobođeni, dok to nije slučaj u BiH – rekao je Višković.

Zakon o amnestiji odnosiće se samo na osuđene koji u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene uslove. Ovim zakonom biće obuhvaćene samo osobe kojima su sudili sudovi u Srpskoj, a ne i na one kojima je kazne izrekao Sud BiH i Sud Brčko distrikta. U Ministarstvu pravde RS smatraju da bi sličan zakon trebalo donijeti i na nivou BiH kako bi povlasticu mogli koristiti i osuđeni u Sudu BiH.

Krivični zakonik

Osnov za donošenje zakona o amnestiji sadržan je u Krivičnom zakoniku RS koji je usvojen ljetos.

Narodna skupština je tada prihvatila amandmane SNSD-a među kojima su i oni po kojima se amnestija i pomilovanje mogu dati nakon izdržane dvije trećine izrečene kazne dugotrajnog zatvora.

Ostavi poruku