Banjaluka – Privredna komora Republike Srpske predložila je Vladi Srpske mjere za Program ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina u kojem se ukazuje na potrebu kreiranja uslova za sistemske reforme i rasterećenje privrede od brojnih nameta.

U prijedlogu poslovne zajednice dostavljenom Vladi navodi se i da je potrebno smanjenje javne potrošnje, povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, nastavak reforme radnog i socijalnog zakonodavstva, te smanjenje stepena nelikvidnosti i uticaja neformalnog sektora privredne djelatnosti.

Kada je riječ o rasterećenju privrede smanjenjem poreskih i neporeskih davanja, u Privrednoj komori navode da je potrebna izmjena Zakona o porezima i doprinosima s ciljem vraćanja na nivo 51 odsto.

U saopštenju Privredne komore Srpske navodi se da je potrebna i izmjena Zakona o porezu na dohodak, odnosno povećanje neoporezivog dijela dohotka na nivo najniže plate, kao i izmjena Zakona o dječijoj zaštiti s ciljem sistemskog rješavanja pitanja porodiljskog bolovanja, odnosno obezbjeđivanja refundiranja porodiljskog bolovanja poslodavcima u bruto iznosu.

U mjerama za smanjenje javne potrošnje navodi se da je potrebna reforma javne uprave, odnosno postići njenu efikasnost, efektivnost, ekonomičnost i racionalizaciju troškova i broja zaposlenih, kao i vezati plate za plate u privredi.

U predloženim mjerama ističe se potreba restriktivne politike javne potrošnje.

„Treba smanjiti sve budžetske troškove i rashode, osim subvencija, podsticaja i kapitalih investicija i transfera, te se zaduživati samo za projekte koji se sami otplaćuju i angažuju domaće kapacitete“, navode u Privrednoj komori.

U prijedlogu mjera naglašava se i potreba za restrukturisanjem javnih preduzeća, maksimalnim uključivanjem domaćih kapaciteta, ali i praćenjem aktivnosti u vezi sa analizom primjene Zakona o radu i aktuelne situacije na tržištu rada.

U prijedlogu poslovne zajednice Vladi je i poboljšanje likvidnosti privrede i vanbudžetskih fondova, kao i podrška i podsticaji privrede.

„Zahtjev poslovne zajednice je da se u budžet Srpske za narednu godinu uvrste sredstva podsticaja namijenjena za projekte unapređenja proizvodnje i podizanja konkurentnosti, te da se sredstva od koncesionih naknada usmjere u izgradnju novih privrednih kapaciteta koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja“, saopšteno je iz Privredne komore.

U Prijedlogu su i unapređenje postupaka kontrole, rad pravosuđa, sistemske reforme i druge mjere, te potreba za reformom obrazovnog sistema s ciljem zadovoljavanja realnih potreba prerađivačke industrije i privrede, te usklađivanja i prilagođavanja nastavnih programa sa novim tehnologijama i potrebama tržišta rada.

Ostavi poruku