Бањалука – Привредна комора Републике Српске предложила је Влади Српске мјере за Програм економских реформи за период 2018-2020. година у којем се указује на потребу креирања услова за системске реформе и растерећење привреде од бројних намета.

У приједлогу пословне заједнице достављеном Влади наводи се и да је потребно смањење јавне потрошње, повећање конкурентности и запослености, наставак реформе радног и социјалног законодавства, те смањење степена неликвидности и утицаја неформалног сектора привредне дјелатности.

Када је ријеч о растерећењу привреде смањењем пореских и непореских давања, у Привредној комори наводе да је потребна измјена Закона о порезима и доприносима с циљем враћања на ниво 51 одсто.

У саопштењу Привредне коморе Српске наводи се да је потребна и измјена Закона о порезу на доходак, односно повећање неопорезивог дијела дохотка на ниво најниже плате, као и измјена Закона о дјечијој заштити с циљем системског рјешавања питања породиљског боловања, односно обезбјеђивања рефундирања породиљског боловања послодавцима у бруто износу.

У мјерама за смањење јавне потрошње наводи се да је потребна реформа јавне управе, односно постићи њену ефикасност, ефективност, економичност и рационализацију трошкова и броја запослених, као и везати плате за плате у привреди.

У предложеним мјерама истиче се потреба рестриктивне политике јавне потрошње.

„Треба смањити све буџетске трошкове и расходе, осим субвенција, подстицаја и капиталих инвестиција и трансфера, те се задуживати само за пројекте који се сами отплаћују и ангажују домаће капацитете“, наводе у Привредној комори.

У приједлогу мјера наглашава се и потреба за реструктурисањем јавних предузећа, максималним укључивањем домаћих капацитета, али и праћењем активности у вези са анализом примјене Закона о раду и актуелне ситуације на тржишту рада.

У приједлогу пословне заједнице Влади је и побољшање ликвидности привреде и ванбуџетских фондова, као и подршка и подстицаји привреде.

„Захтјев пословне заједнице је да се у буџет Српске за наредну годину уврсте средства подстицаја намијењена за пројекте унапређења производње и подизања конкурентности, те да се средства од концесионих накнада усмјере у изградњу нових привредних капацитета који су у функцији привредног развоја и запошљавања“, саопштено је из Привредне коморе.

У Приједлогу су и унапређење поступака контроле, рад правосуђа, системске реформе и друге мјере, те потреба за реформом образовног система с циљем задовољавања реалних потреба прерађивачке индустрије и привреде, те усклађивања и прилагођавања наставних програма са новим технологијама и потребама тржишта рада.

Ostavi poruku