Na osnovu sporazuma o readmisiji u BiH u prošloj godini vraćeno je 1.939 lica, a zbog trenutne migrantske krize u Evropi, samo iz Njemačke postoje najave za povratak oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

Ovaj podatak navodi se u informaciji o prihvatu i integraciji državljana BiH vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji koju je danas je u Sarajevu usvojio Savjet ministara BiH.

Najveći broj povratnika u Federaciji BiH /FBiH/ registrovan je na području Tuzle /155/ i Sarajeva /79/, dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registrovan na području Bijeljine /39/ i Zvornika /30/.

U informaciji je istaknuta dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti i navedeno da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti sa unapređivanjem sistema koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na nivou BiH i na nižim nivoima vlasti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta „Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji“ – faza tri, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata državljana BiH koji se vraćaju po ovom osnovu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ostavi poruku