Na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je analiza kvaliteta morske vode koju je Institut za biologiju mora sproveo od 19. do 20. jula.

„Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazali su da je na 95 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na pet odsto kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju“, istakli su iz Morskog dobra na čijem sajtu se nalaze ovi podaci.

U opštini Ulcinj na svih 16 kupališta voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 12 kupališta u Baru, na 11 je voda bila kvaliteta K1, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase.

Slična situacija je bila u Budvi gdje je od ukupno 27 kupališta na njih 26 voda bila K1 klase, a na jednom K2, kao i u opštini Tivat gdje je od ukupno devet kupališta na osam voda bila K1, a na jednom K2 klase.

Kvalitet morske bode K1 bio je na svih 15 kupališta u Kotoru, dok je analiza vode na Hercegnovskoj obali pokazala da je voda kvaliteta K1 na 19 kupališta, a K2 na dva kupališta.

Ostavi poruku