Apelacioni sud poništio je rešenje Specijalnog suda kojim je Miroslavu Miškoviću produžena zabrana napuštanja boravišta, uz privremeno oduzimanje putne isprave i slučaj vratio na ponovno odlučivanje, objavio je B92.

Zaključujući da je žalba Miškovićevog branioca osnovana, Apelacioni sud u rešenju od 20. maja zaključuje da prvostepeno rešenje sadrži „bitnu povredu odredaba krivičnog postupka“, jer su „razlozi za produženje privremene mere zabrane napuštanja boravišta, uz privremeno oduzimanje putne isprave, nejasni i protivurečni“.

Apelacioni sud ocenjuje da prvostepeni sud nije dao dovoljno jasne i neprotivurečne razloge za odluku da za još tri meseca produži mere kojima ograničava kretanje Miškoviću.

Nisu dati jasni razlozi zašto se sud odlučio da „kumulativno primeni“ čak tri procesne mere, od kojih je jemstvo od 12 miliona evra stroža mera za obezbeđenje njegovog prisustva.

U rešenju Apelacionog suda podseća se da je Miškoviću pritvor produžen i zbog optužbe da je sa grupom okrivljenih oštetio preduzeća za puteve.

U međuvremenu su saokrivljeni oslobođeni te optužbe, prenosi B92.

U obrazloženju Apelacionog suda se ističe da svako mešanje države u ostvarivanje ljudskih prava mora biti realno, opravdano i svedeno na najmanju moguću i potrebnu meru.

Stoga primena procesnih mera koje služe za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom krivičnog postupka mora biti isključivo u toj funkciji.

Ograničenje slobode kretanja ne sme biti suvišno opterećenje u odnosu na pojedinca, već mora biti u skladu sa ciljem izricanja procesnih mera, zaključuje Apelacioni sud.

Ostavi poruku