Grčke vlasti su rano jutros, uz angažovanje više od 400 policajaca i blokiranje pristupnih puteva, počele postepeno pražnjenje izbegličkog logora Idomeni, na granici sa Makedonijom.

Vlada Grčke je u ponedeljak saopštila da policija neće koristiti silu i da se očekuje da će operacija trajati sedam do 10 dana.

Dva sata posle početka operacije je šest autobusa sa ukupno 340 osoba napustilo Idomeni i krenulo ka izbegličkom logoru u blizini Soluna.

U Idomeniju se nalazi oko 8.400 osoba, uključujući nekoliko stotina dece, uglavnom iz Sirije, Avganistana i Iraka, javlja AP.

Ostavi poruku