Kubanske vlasti planiraju da legalizuju mala i srednja privatna preduzeća što će značajno doprineti širenju privatnog preduzetništva na tom komunističkom ostrvu.
Kubanska Komunistička partija saopštila je danas da će na spisak plana za privredni i socijalni razvoj dodati kategoriju malih i srednjih privatnih preduzeća.
Kuba je do sada priznavala „samozaposlene“ radnike ali su ti radnici pokrenuli male privatne biznise i do sada su nailazili na prepreke u poslovanju jer njihova kategorija nije bila zvanično priznata.
Dešavalo se da mnoga takva preduzeća budu zatvorena i zabranjena zbog navodne povrede pravila o radu.
Kuba je krajem 2013. godine usvojila novi zakon o radu usmeren reformama i oporavku privrede.
Novi zakon podstiče slobodne tržišne reforme, ohrabruje privatni sektor i zapošljavanje, kao i nove regulativne norme plaćanja po satu, plaćanje prekovremenog rada i penzije za te vrste zaposlene kao i druge kompenzacije.

Ostavi poruku