ATINA – Skupština Grčke je večeras skratila debatu i izglasala zakon koji predviđa mehanizam automatske korekcije u slučaju budžetskog deficita, dodatne mere za ubrzavanje privatizacije, kao i povećanje indirektnih poreza.
Tekst novog propisa od čak 7.000 stranica je u petak u nadležnom skupštinskom odboru prihvaćen samo glasovima vladine većine koju čine levičarska SIRIZA premijera Aleksisa Ciprasa i mala nacionalistička stranka Anel, a isto se ponovilo i večeras, na plenarnom zasedanju.
Vladajuću većinu čine 153 od ukupno 300 poslanika.
Te najnovije mere štednje su deo sve dužeg niza zahteva kreditora, kao uslov za isplatu naredne tranše kredita Grčkoj pre sastanka Evrogrupe u utorak.
Više od 8.500 ljudi – saopštila je policija, uzalud je danas protestovalo pred Skupštinom Grčke u Atini protiv izglasavanja novih, krajnje nepopularnih mera.
Grčka vlada se nada da će donošenje tih mera štednje omogućiti nastavak plana pomoći odobrenog prošlog leta, ali blokiranog već nekoliko meseci.
Atina očekuje da njeni poverioci u utorak odobre isplatu kreditne tranše od 5,4 milijarde evra i da olakšaju teret ogromnog duga Grčke koji predstavlja 180 odsto njenog bruto-domaćeg proizvoda.
Ministri finansija evrozone su 9. maja to odobrili pod uslovom da Atina donese nove mere za slučaj da odstupi od ciljanog primarnog suficita (ne računajući servisiranje duga) od 3,5 odsto 2018. godine.
Realizacija tog „automatskog mehanizma budžetske korekcije“, na grčkom nazvanog „Koftis“ (klešta za sečenje), predviđena je novim zakonom.
Taj mehanizam biće na snazi do 2018. godine ukoliko se budžetsko odstupanje utvrdi u proleće i ako Ministarstvo finansija ne preuzme inicijativu za postizanje ciljanog smanjenja, ali poštedeće se socijalna davanja, saopštilo je Ministarstvo.
Istim zakonom je uspostavljen nezavisni organ za kontrolu javnih prihoda radi suzbijanja poreske prevare i utaje.
Uz to je PDV na raznu robu povećan na 24 odsto, od 2018. godine uvodi se „boravišna taksa“ u hotelskoj industriji, i uspostavljaju se nova sredstva privatizacije da bi se ubrzala prodaja državne imovine i povećala njihova eksploatacija.

Ostavi poruku