Srpska narodna partija obaveštava javnost u Srbiji da je naša partija postala predmet prljave kampanje koju protiv nje vodi NATO lobi na čelu sa Nebojšom Krstićem, bivšim savetnikom nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića.

Nebojša Krstić je u Jutarnjem programu TV Pink napao Srpsku narodnu partiju i njenu politiku očuvanja vojne neutralnosti i razvoja najboljih odnosa sa Rusijom, rekavši da za našu partiju ne sme da bude mesta u novoj Vladi Republike Srbije.
Krstićevi nalogodavci očigledno žele da spreče da se u budućoj Vladi Republike Srbije nađe partija koja je u stanju da na realnim i racionalnim osnovama razvija najbolju saradnju sa Rusijom.
Ti krugovi bi bili najzadovoljniji kada bi politku osnaženja odnosa Srbije i Rusije zastupale isključivo ekstremne nacionalne partije, jer time i Rusiju predstavljaju kao ekstremnu opciju koja ne može da dobije poverenje građana Srbije.
Zato se plaše da u budućoj Vladi Republike Srbije bude partija kao što je SNP, koja bi saradnju sa Rusijom umesto na nacionalno-iracionalnim, razvijala na racionalno-institucionalnim osnovama, što na prvom mestu podrazumeva snažnije ekonomsko povezivanje naše dve države, kroz povećanje izvoza Srbije u Rusiju i privlačenje ruskih investicija u Srbiju.
Napad Nebojše Krstića na SNP nije samo napad na našu partiju, već je to napad na koaliciju naše partije sa Srpskom naprednom strankom, koja je iskazala jasno strateško opredeljenje za razvoj što bližih odnosa sa Rusijom.
SNP podseća javnost da je u vreme vlasti Nebojše Krstića naneta nemerljiva šteta srpskim nacionalnim interesima, kada je zahvaljujući njegovom savetovanju, tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, dao pristanak da rasprava o pitanju Kosova i Metohije bude izuzeta iz nadležnosti Saveta bezbednosti UN, gde je naša država imala podršku Rusije i Kine, i prebačena u nadležnost neobjektivne i pristrasne Evropske unije, u trenutku kada su 22 od 27 država članica EU priznale nezavisnost lažne države Kosovo.
To je bila prelomna tačka za slabljenje srpskih nacionalnih pozicija po pitanju Kosova i Metohije, a iza tog postupka stajali su Nebojša Krstić i njegovi NATO nalogodavci.

Zato Nebojša Krstić nema pravo da bilo koga savetuje kako se štite srpski nacionalni interesi, jer sve što je radio u vreme kada je bio savetnik predsednika države, radio je direktno protiv ključnih državnh i nacionalnih interesa Srbije.
Krstić danas nema nikakav kredibilitet da komentariše političke procese u državi.
Građanska javnost kojoj je nekada pripadao, odbacila ga je kao preletača, a nacionalna javnost je uvek na njega gledala kao eksponenta zapada skromnog političkog znanja i veština.
Nebojša Krstić je postao čovek izgubljenog identiteta koji samo nanosi štetu onima za koje radi.

SNP napominje da nećemo odustati od naše politike koja je u najboljem interesu Srbije i njenih građana, a ako se napadi na nas budu nastavili, uzvratićemo na njih istom merom.

Ostavi poruku