VATIKAN – Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franja izjavio je da poslodavci koji eksploatišu svoje radnike radi lične zarade, čine smrtni greh.
Papa Franja je tokom propovedi rekao da je takva eksploatacija radnika savremeni oblik ropstva i da se oni koji iskorišćavaju radnike ne razlikuju od trgovaca ljudima koji su u prošlosti porobljavali Afrikance i prodavali ih u Americi. „Živeti od krvi ljudi, to je smrtni greh i zahteva toliko kajanja i obnavljanja da bi taj greh bio oprošten“, rekao je papa.
Poglavar Rimokatoličke crkve je često osuđivao nepravde globalne ekonomije koja je, prema njegovim rečima, osiromašila siromašne i uništila životnu sredinu, a s druge strane obogatila nekolicinu imućnih.

Ostavi poruku