SOFIJA – Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je migrantska kriza izazov bez presedana za Evropu, za koji je potreban jedinstven odgovor svih evropskih država.

Dačić je na ministarskom sastanku Saveta Evrope u Sofiji rekao da je Srbija jedna od zemalja na udaru velikog talasa migranata, ali da ulaže velike napore kako bi taj problem rešavala na najhumaniji način, uz odgovarajući prihvat, privremeni smeštaj i pristup informacijama o proceduri azila.“To predstavlja veliko opterećenje za našu zemlju, koja inače ima velika i bolna iskustva sa izbeglicama i interno raseljenim licima.
Smatramo da migrantska kriza zahteva odlučan i pre svega jedinstven i koordinisan odgovor svih evropskih država“, rekao je Dačić.Šef srpske diplomatije je ocenio da Savet Evrope raspolaže instrumentima kojima može doprineti rešavanju problema u kriznim područjima, kroz angažovanje na planu očuvanja demokratije, zaštite ljudskih i manjinskih prava i vladavine prava, u domenu ustavnih i zakonodavnih reformi u pravosuđu, kao i u borbi protiv korupcije.

Na sednici u Sofiji ministri razmatraju izveštaj generalnog sekretara Saveta Evrope o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u Evropi, borbu protiv ekstremizma i radikalizma, reagovanje na izbegličku krizu, kao i kako da se dugoročno obezbedi efikasnost sistema Evropske konvencije o ljudskim pravimaDačić je izrazio uverenje da jedini efikasan odgovor na izazove u Evropi zajedničko angažovanje svih članica i da svako angažovanje Saveta Evrope u politički nestabilnim ili kriznim situacijama treba da počiva na konsenzusu svih članica.“Sa velikom pažnjom smo analizirali Treći izveštaj generalnog sekretara Saveta Evrope o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava o izazovima sa kojima je Evropa danas suočena.
Delimo zajedničku zabrinutost u vezi sa problemima koji su prepoznati u ovom izveštaju.
Terorizam, migrantska kriza, nestabilnost i sukobi u pojedinim delovima našeg kontinenta, kao i ekonomska kriza, predstavljaju svojevrsnu pretnju osnovnim vrednostima koje Savet Evrope nastoji da zaštiti“, naveo je Dačić.

Dačić je rekao da Savet Evrope treba da nastavi aktivnosti na Kosovu radi efikasne primene principa i standarda u domenu demokratije, zaštite ljudskih i manjinskih prava, vladavine prava i zaštite kulturnog nasleđa, dodajući da je za Srbiju jedino prihvatljivo statusno neutralno angažovanje Saveta Evrope na Kosovu uz poštovanje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Na ministarskoj sednici Saveta Evrope u Sofiji predsedavanje tom organizacijom od Bugarske preuzima Estonija.

Ostavi poruku