U PRVOM osnovnom sudu u Beogradu trebalo je da počne suđenje za ozbiljno krivično delo.
Sudija se pripremao za predmet, gledao ko je sve pozvan da svedoči, kad mu u sudnicu upade supruga sa petogodišnjim sinom. – Od njega ne mogu ništa da završim po gradu! Nemoguć je – ljutito mu se požali iznervirana žena. – Divlja, jurca, maltretira me, ne sluša ništa.
Ja ne mogu više sa njim, a imam obaveza.
Evo ga sad tebi malo.
Izgalamila se besna supruga pred zapisničarem, sudskim pripravnicima i saradnikom.
Ostavila je sudiji dete u sudnici, okrenula se i otišla. Šta sad? Našao se sudija u nezgodnoj situaciji.
Ne može držati glavni pretres sa malim sinom u sudnici.
Zamolio je jednog sudskog pripravnika da dete izvede napolje i sa njim se prošeta, dok on isproziva stranke i odloži suđenje.
Međutim, dečak nije hteo da izađe.
Plakao je, uhvatio se za sto, pa ocu za noge.
Ne pušta.
Nije bilo šanse da ga izvedu iz suda.
Džabe su bila ubeđivanja, obećanja i podmićivanja.
Neće, pa neće…
Suđenje je već značajno kasnilo, pa nemajući kud sudija nagovori sina da se sakrije ispod stola sudskih pripavnika.
Njemu je to bilo interesantno i odmah je prihvatio.
Sudija je troje pripravnika zamolio da sednu i telom zaklone dete kako ostali u sudnici ne bi mogli da vide dečaka.
Sudski stražar je tad pozvao stranke da uđu.
Napunila se sudnica.
Kracata.
Ušli su tužioci, oštećeni, advokati, optuženi, svedoci, rodbina, prijatelji…
Tišina u sudnici i samo se čuo sudija kako proziva prisutne.
Malo je ubrzao proceduru da što pre završi.
I kad je počeo zapisničaru da diktira da se suđenje odlaže, a usput izmislio opravdani razlog, odjednom se u sudnici čuo nečiji šapat: „Tataaa“.
Svi su se okrenuli.
Nikome nije bilo jasno odakle dolazi dečiji glas.
Sudija je ignorisao sina i pravio se da ništa nije čuo. Žurio je da izdiktira odlaganje pretresa.
Pripravnici su se samo pogledali.
Kad se opet začuo mališan ispod stola. – Tata, jesam li se dobro sakrio? – nije odustajao sin od „tajnog“ razgovora.
Sudija, šta će, razotkriven, samo je rekao: „Ma, jesi“.
Sudnicom se tad prolomio opšti smeh.
Na kraju, skriveni sudijin sin odložio je glavni pretres za neki drugi dan.

Ostavi poruku