Gradonačelnica Madrida Manuela Karmena upozorila je vlasnike pasa da će, ukoliko ne pokupe izmet svog ljubimca, platiti visoke kazne ili će u protivnom vikendom raditi kao čistači ulica.
Karmena je izjavila da će se policija za početak fokusirati na dva dela grada u kojima većina vlasnika ne čisti za svojim kućnim ljbimcima.
Vlasnici pasa mogu da budu kažnjeni i do 1.500 evra.
Gradonačlnica će predložiti gradskom veću da počinioci kao zamenu za plaćanje novčane kazne mogu vikendom čistiti ulice Madrida.

Ostavi poruku