Vladajuće političke partije u Nemačkoj postigle su danas dogovor o otvaranju više radnih mesta za migrante kako bi ubrzali integraciju više od 1,1 miliona izbeglica koje su zatražile azil u Nemačkoj.

Plan obuhvata otvaranje 100.000 radnih mesta za migrante, koja će finansirati nemačka vlada.
Zaposlenje migranata biće limitirano na tri godine, nakon čega će mesta koje ne mogu da popune nemački ili državljani EU, biti ukinuta.

Nove mere, o kojima će se razgovarati sa federalnim guvernerima pre nego što dođu u parlament, nastoje da uspostave ravnotežu između otvaranja tržišta rada za migrante i većih očekivanja koje će od njih zahtevati nemačke vlasti.

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je nakon predstavljanja sporazuma da „postoje dužnosti i obaveze za sve one koji dođu u Nemačku“ i dodala da je ideja integrisati što više ljudi u tržište rada“.

Nova radna mesta neće biti dostupna ekonomskim migrantima koji nemaju šanse da dobiju azil u Nemačkoj.

U sporazumu se navodi da će novi sistem omogućiti da izbeglice koje beže od rata dobiju bolje šanse za integraciju u nemačko društvo, dok će ekonomski migranti u potrazi za boljim životom biti brže vraćeni u zemlje porekla.

Među ključnim elementima plana su i sprečavanje getoizacije migranata.
Svim migrantima koji odluče da se presele sa lokacija koje im je vlada namenila biće oduzete sve finansijske privilegije. Migrantima će biti dozvoljeno preseljenje samo ako pronađu poslove na drugim mestima.

Prema novom planu, kursevi nemačkog jezika biće obavezni za sve migrante koji zatraže azil u Nemačkoj.

Ostavi poruku