Apelacioni sud u Beogradu uslovno je osudio direktora valjevskog preduzeća „Jablanica“ Ljubomira Mačkovića na 10 meseci zatvora zbog neuplaćivanja poreza po odbitku od preko sedam miliona dinara. Istom odlukom izrečena mu je i novčana kazna od 10.000 dinara, kao i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od godinu dana, navodi se u presudi Apelacionog suda. Ova odluka je doneta posle drugostepenog pretresa i njom je usvojena žalba tužioca i preinačena presuda Osnovnog suda u Valjevu kojom je Mačković bio oslobođen optužbi. Na ovu presudu optuženi i tužilaštvo imaju ponovo pravo žalbe. Mačković je osuđen jer od 18. februara 2005. godine do 19. februara 2006. godine kao direktor AD „Jablanica“ iz Valjeva nije uplatio porez po odbitku prilikom isplate zarada radnicima, pa je tako uskratio budžet Republike Srbije i fondove socijalnog osiguranja za iznos od 7.195.950,82 dinara. Odlučujući o krivičnoj sankciji Apelacioni sud je, kako se navodi u presudi, imao u vidu olakšavajuće okolnosti za Mačkovića – da je on „starije lice“, njegove porodične prilike, kao i protek vremena od izvršenja krivičnog dela od kojeg je proteklo gotovo 10 godina. Otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog sud nije našao.

Ostavi poruku